Οδηγός Έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος

Οδηγός Έκδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου

Παρουσιάζεται παρακάτω Οδηγός με όλα τα βήματα κ τις απαραίτητες διαδικασίες για την Έκδοση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

Παρακαλούμε κρατήστε υπόψιν σας ότι υπάρχει η πιθανότητα μικρών διαφοροποιήσεων από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, οπότε συστήνεται στον κάθε ενδιαφερόμενο, να επικοινωνεί με τις κατά τόπους Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας της περιοχής του.

 

Δείτε τον πλήρη αναλυτικό Οδηγό, εδώ :

Έκδοση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου 

 

(ΕΔΔΕ, 2022)

Σχετικά Κείμενα: