Επιστολή προς Υπουργεία σχετικά με την ΚΥΑ Χορήγησης Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας

Επιστολή ΕΔΔΕ προς Υπουργεία, σχετικά με την ΚΥΑ Χορήγησης Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας

Επιστολή ΕΔΔΕ προς Υπ.Υγείας, Υπ.Εργασίας, και Υπ.Οικονομικών, σχετικά με την έκδοση ΚΥΑ για την χορήγηση Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας σε Υπαλλήλους του Υπ.Υγείας σε Νοσοκομεία, και με αίτημα την άμεση ένταξη της ειδικότητας των Διαιτολόγων–Διατροφολόγων στο καθεστώς χορήγησης του επιδόματος αυτού.

Η Επιστολή αναλυτικά, εδώ :

Προς : 
1) Υπουργό Υγείας, κ. Αθ.Πλεύρη
2) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ.Χατζηδάκη
3) Aναπληρωτή Yπουργό Οικονομικών, κ. Θ.Σκυλακάκη

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

            Πληροφορηθήκαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι έχουν υπογραφεί εκ μέρους σας δυο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με τις οποίες επιχειρείται η μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και δη των νοσοκομείων, με την ένταξη στο καθεστώς χορήγησης επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και άλλων ειδικοτήτων. Με έκπληξη όμως πληροφορηθήκαμε ότι για μια ακόμη φορά παρελήφθη από το εν λόγω καθεστώς η κατηγορία των διαιτολόγων διατροφολόγων που υπηρετεί στα δημόσια νοσοκομεία.

Επί των ανωτέρω δημοσιογραφικών πληροφοριών θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας τα εξής:

Σύμφωνα με το ΠΔ 311/1997, "Κατοχύρωση πτυχίου Διαιτολογίας του Χαροκόπειου ΑΕΙ (ΦΕΚ Α’ 221/29-10-1997)" :
«1. Ο πτυχιούχος του τμήματος Διαιτολογίας του Χαρικόπειου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας ο οποίος ορίζεται ως "πτυχιούχος διαιτολόγος" με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις στη διατροφή και την κλινική διαιτολογία, είναι σε θέση:    
- να σχεδιάζει, προγραμματίζει, επιβλέπει και υποστηρίζει την εκτέλεση προγραμμάτων διατροφής του υγιούς ή ασθενούντος πληθυσμού, νοσηλευτόμενου ή μη, σε χώρους ομαδικής σίτισης (όπως κατασκηνώσεις, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, γηροκομεία κλπ.).
- να εκτιμά την κατάσταση θρέψης των άσθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές μονάδες (εντατικής θεραπείας, μεταμοσχεύσεων, εμφραγμάτων, αναπνευστικής ανεπάρκειας, τεχνητού νεφρού, συνεχούς περιτοναικής κάθαρσης, τεχνητού παγρέατος ασθενών με HIV λοίμωξη) και να εφαρμόζει ειδικές μεθόδους διατροφικής υποστήριξης (εντερική, παρεντερική διατροφή).
- να σχεδιάζει και επιβλέπει την εκτέλεση θεραπευτικών διαιτών, βάση ιατρικών οδηγιών. ….
2. Ο πτυχιούχος διαιτολόγος, με βάση τις παραπάνω εξειδικευμένες γνώσεις του, μπορεί να απασχολείται, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, σε νοσηλευτικά ιδρύματα και γενικά στους φορείς δημόσιας υγείας (δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας κλπ).…».


Περαιτέρω, με το Π.Δ. 78/1989 (ΦΕΚ Α΄36 07-02-1989), "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των τμημάτων Διατροφής της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των ΤΕΙ", δίνεται το δικαίωμα στους αποφοίτους των ανωτέρω τμημάτων να εργάζονται σε νοσοκομεία για την κατάρτιση διαιτολογίων ασθενών. Τέλος, τα Τμήματα Κλινικής Διατροφής εντάσσονται ιεραρχικά στις αντίστοιχες Ιατρικές Υπηρεσίες των νοσοκομείων. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι που υπηρετούν στα δημόσια νοσοκομεία, έχουν άμεση σχέση με νοσηλευόμενους ασθενείς και το περιβάλλον των νοσηλευομένων, με αποτέλεσμα να δικαιολογείται πλήρως η ένταξη αυτών στο καθεστώς χορήγησης επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω δημοσιογραφικές πληροφορίες με την εν λόγω ΚΥΑ, φέρονται να εντάσσονται στο εν λόγω καθεστώς ειδικότητες των νοσοκομείων, όπως φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακοποιών, οδοντοτεχνίτες, επόπτες δημόσιας υγείας, με ίδιο ή μικρότερο βαθμό έκθεσης στις συνθήκες επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των νοσοκομείων σε σχέση με τους Διαιτολόγους–Διατροφολόγους.

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται αυταπόδεικτα  σαφές ότι η παράλειψη ένταξης των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων που υπηρετούν στα Τμήματα Κλινικής Διατροφής των Ιατρικών Υπηρεσιών των Δημόσιων Νοσοκομείων, στο καθεστώς χορήγησης επιδόματος της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενώ φέρονται να εντάσσονται σε αυτό ειδικότητες με τον ίδιο ή και μικρότερο βαθμό έκθεσης σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, συνιστά δυσμενή σε βάρος τους διάκριση. Η διάκριση δε αυτή θα έχει σαν αποτέλεσμα την δυσμενή και άνιση μισθολογική αντιμετώπιση αυτών σε σχέση με τους λοιπούς εργαζομένους των δημόσιων νοσοκομείων, που εργάζονται στο ίδιο ακριβώς περιβάλλον και εκτίθενται σε ίδιες ακριβώς επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε έστω και τώρα για την άμεση ένταξη των Διαιτολόγων–Διατροφολόγων στο καθεστώς χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

 

Η Επιστολή αυτούσια, σε pdf, εδώ :
ΚΥΑ για Επίδ. Ανθυγιεινής Εργασίας (Φεβρ. 23) 

Σχετικά Κείμενα: