Πληροφορίες Διαδικασίας Εγγραφής στην ΕΔΔΕ

Διαδικασία αίτησης εγγραφής στην ΕΔΔΕ

Η διαδικασία Αίτησης Εγγραφής στην ΕΔΔΕ γίνεται πλέον MONO ηλεκτρονικά, χωρίς ταχυδρομική αποστολή Πιστοποιητικών και Πτυχίων.

Όλα τα απαραίτητα Έγγραφα, θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, στην Γραμματεία της ΕΔΔΕ, στο info@ed-de.gr, αμέσως μετά την ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή της Αίτησης Εγγραφής.

 

Οδηγίες για την Εγγραφή σας

 • Για την συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής σας στην ΕΔΔΕ χρησιμοποιήστε μόνο Ελληνικούς χαρακτήρες και πεζά (όχι κεφαλαία) γράμματα, με τόνους.
 • Η 1η διεύθυνση που θα καταχωρήσετε θα είναι η διεύθυνση επικοινωνίας, αλληλογραφίας
 • Η 2η διεύθυνση θα πρέπει (αν διαφέρει από την 1η) να είναι αυτή της Εργασίας σας, ή αυτή που θα εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας, εφόσον επιθυμείτε την προβολή σας.
 • Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και αποστολής της Αίτησης Εγγραφής, πρέπει άμεσα να αποστείλλετε στην Γραμματεία της ΕΔΔΕ, στο info@ed-de.gr, όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά & Έγγραφα (Πτυχίο, Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, Αστ.Ταυτότητα, Πρόσφατη Φωτο, Κάρτα Ανεργίας).
 • Η Γραμματεία της ΕΔΔΕ, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επιβεβαιώσει την Εγγραφή σας και να σας ειδοποιήσει για την κατάθεση του ποσού εγγραφής στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΔΔΕ, στα παρακάτω στοιχεία:

 • Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Αρ. Λογ. : 6505040000026
  IBAN : GR49 0171 0170 0065 0504 0000 026

  Δικαιούχος : Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας

 • Στην Αιτιολογία Κατάθεσης θα πρέπει να βάλετε το ονοματεπώνυμό σας, την λέξη "εγγραφή" και το Περιφ. σας Τμήμα (δηλ ΟΝΟΜΑ-ΕΓΓΡΑΦΗ-ΠΕΡΙΦ.) προς επιβεβαίωση της κατάθεσης. Ακολούθως, αποστέλλετε το Καταθετήριο/Αποδεικτικό, στο info@ed-de.gr, αλλά και το αποθηκεύετε στο αρχείο σας, για κάθε ενδεχόμενο επιβεβαίωσης.
 • Το ΔΣ της ΕΔΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από εσάς επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγραφής. Σε περίπτωση ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥΣ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εγγραφή σας στην ΕΔΔΕ και να ακυρώσει την ιδιότητα Μέλους σας.

Για κάθε πρόβλημα ή σχετική απορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μέσω email με τους Υπεύθυνους Μητρώου Μελών των Περιφερειακών Τμημάτων της ΕΔΔΕ, ή με την Γραμματεία της ΕΔΔΕ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέλη της Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας, μπορούν να γίνουν οι Πτυχιούχοι Διαιτολόγοι–Διατροφολόγοι, απόφοιτοι Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ή ανάλογων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που τα προγράμματα σπουδών τους είναι ανάλογα και αντίστοιχα των Ελληνικών), οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου–Διατροφολόγου.

 

Κόστος Αρχικής Εγγραφής :  40 ευρώ

Ετήσια Ανανέωση :  25 ευρώ

Ετήσια Ανανέωση Ανέργων :  15 ευρώ

Για να προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην ΕΔΔΕ, προχωρήστε στην συμπλήρωση της "Αίτησης Μέλους".

 

Σχετικά Κείμενα: