Σκοπός της ΕΔΔΕ

Σκοπός της ΕΔΔΕ

Η ΕΔΔΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο επίσημο Φορέα εκπροσώπησης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Μέλη της είναι Πτυχιούχοι Διαιτολόγοι–Διατροφολόγοι, απόφοιτοι Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ή ανάλογων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που τα προγράμματα σπουδών τους είναι ανάλογα και αντίστοιχα των Ελληνικών), οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου–Διατροφολόγου.

Ο κύριος σκοπός της ΕΔΔΕ είναι πολύπλευρος και όχι μονοδιάστατος, και ενδεικτικά συμπεριλαμβάνει:
- τη μελέτη νέων επιστημονικών δεδομένων και την προώθηση του αγαθού την Υγείας προς το ευρύ Κοινό.
- την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας και της Επιστήμης της Διατροφής, από μη-επιστημονικά τεκμηριωμένη παραπληροφόρηση.
- την προστασία και προαγωγή του επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.
- τη συσπείρωση των μελών της για την διοργάνωση διαφόρων δράσεων για το Κοινό.
 
Ο απώτερος σκοπός της ΕΔΔΕ είναι η θεσμοθέτηση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), που θα ρυθμίζει τα ζητήματα του Επαγγέλματος του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου στην Ελλάδα, προς όφελος του Κοινού & της Δημόσιας Υγείας.

Σχετικά Κείμενα: