Αναζήτηση Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

Αναζήτηση Διαιτολόγου-Διατροφολόγου

Η ΕΔΔΕ αποτελεί τον μεγαλύτερο επίσημο Φορέα εκπροσώπησης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ελλάδα.

Μέλη της είναι Πτυχιούχοι Διαιτολόγοι–Διατροφολόγοι, απόφοιτοι Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ή ανάλογων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που τα προγράμματα σπουδών τους είναι ανάλογα και αντίστοιχα των Ελληνικών), οι οποίοι ταυτόχρονα είναι και κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου–Διατροφολόγου.

Στα αποτελέσματα των αναζητήσεών σας, θα εμφανιστούν Πτυχιούχοι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι, κάτοχοι Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, οι οποίοι είναι Μέλη της ΕΔΔΕ.

Σχετικά Κείμενα: