Τροποποίηση Νόμου για Διορισμούς Επαγγελματιών Υγείας (και Διαιτολόγων) με Αναπηρία ή Χρόνιες Παθήσεις

Νόμος 5007 για Διορισμούς Διαιτολόγων με Αναπηρία ή Χρόνιες Παθήσεις

Με πάρα πολλή χαρά και ιδιαίτερη ικανοποίηση, σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες κινήσεις και πολλή προσπάθεια από την ΕΔΔΕ, με διάρκεια και επιμονή, αλλά και με την παράλληλη συνδρομή και άλλων Φορέων, δημοσιεύτηκε επιτέλους η τροποποίηση του παλιού Νόμου, που αφορούσε Διορισμούς Επαγγελματιών Υγείας με Αναπηρία ή Χρόνιες Παθήσεις, σε Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας.
Πλέον ο νέος Νόμος (ν.5007/2022), ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241, Τεύχος Α, με ημ/νία 23-12-2022, αναφέρει ρητά το Επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου, στα Επαγγέλματα που δικαιούνται τέτοιους Διορισμούς, σε περίπτωση Ατόμων/Επαγγελματιών με Αναπηρία ή Χρόνιες Παθήσεις.

Δείτε αναλυτικά το Άρθρο του ΦΕΚ (Άρθρο 61), όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη τροποποίηση :

 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5007/2022
ΦΕΚ 241/Α/23-12-2022

Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

ΜΕΡΟΣ Δ'

Άρθρο 61

Δυνατότητα διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας επαγγελματιών υγείας που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 15 ν. 2920/2001

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α' 131), περί της δυνατότητας διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ιατρών και οδοντιάτρων, καθώς και αποφοίτων Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας συγκεκριμένων ειδικοτήτων που είναι άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, τροποποιείται, με την προσθήκη περισσότερων ειδικοτήτων, και διαμορφώνεται ως εξής: «Ιατροί ειδικευμένοι και οδοντίατροι, καθώς και οι απόφοιτοι όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε. των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων, χημικών και βιοχημικών, διαιτολόγων και διατροφολόγων, τεχνολόγων τροφίμων και διατροφής, οπτικών, ορθοπτιστών (οπτικών-οπτομετρών), λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, οδοντοτεχνιτών, ραδιολόγων-ακτινολόγων, φυσικών-ακτινοφυσικών, φυσικών ιατρικής, επισκεπτών/τριών υγείας, μαιών/μαιευτών, βρεφονηπιοκόμων και πτυχιούχων του τμήματος δημόσιας και κοινοτικής υγείας, που πάσχουν από:

α) ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, ως πολυμεταγγιζόμενα άτομα,
β) δρέπανο και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, με συχνές νοσηλείες ανά έτος για κρίσεις και επιπλοκές από τη νόσο,
γ) συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), μεταγγιζόμενοι με παράγωγα αίματος,
δ) ενεργό ινοκυστική νόσο, που απαιτεί συχνές νοσηλείες σε παθολογική ή πνευμονολογική κλινική,
ε) αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια πρακτική κώφωση,
στ) τύφλωση,
ζ) μυοκαρδιοπάθεια,
η) τη νόσο του ινσουλινοεξαρτώμενου νεανικού διαβήτη τύπου 1,
θ) τη νόσο της ατελούς οστεογένεσης,
ι) τη νόσο fabry,

μπορούν να ζητήσουν το διορισμό τους, οι μεν ιατροί και οδοντίατροι σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις, όλες δε οι υπόλοιπες ειδικότητες σε προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητας τους, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ.».

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ, εδώ :

Νόμος 5007/2022 - ΦΕΚ 241 - Τεύχος Α - 23-12-2022

Σχετικά Κείμενα: