Ενημέρωση για σεμινάριο ''Personal Trainer Nutrition Coach''

Εξώδικο προς ΕΚΠΑ για Σεμινάριο Personal Trainer Nutrition Coach

Προσφάτως διαπιστώθηκε ότι το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διεξάγει πρόγραμμα κατάρτισης "Personal Trainer Nutrition Coach", σκοπός του οποίου είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρονταν στην σχετική ισοσελίδα, η επιμόρφωση σε πεδία που παραπέμπουν στη διενέργεια διαιτολογικών πράξεων,  απευθυνόμενο σε αποφοίτους σχολών μη σχετιζόμενων με επαγγέλματα υγείας, ακόμη και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει δε εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο, όχι μόνο σε αθλούμενους, αλλά επεκτείνονται και στον γενικό πληθυσμό. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται  εσφαλμένα η εντύπωση ότι παρέχονται στους συμμετέχοντες γνώσεις και  δεξιότητες που αποσκοπούν στη διανέργεια διαιτολογικών πράξεων, χωρίς ωστόσο να έχουν τις κατά νόμον υποχρεώσεις.

Κατόπιν αυτών, η ΕΔΔΕ απέστειλε την από 12-9-22 Εξώδικο Διαμαρτυρία με την οποία καλούσε τον ως άνω φορέα να απαλείψει άμεσα τον τίτλο "Personal Trainer Nutrition Coach", καθώς και κάθε σχετική αναφορά και να προχωρήσει σε επανασχεδιασμό του Προγράμματος τηρώντας την νομιμότητα και την επιστημονική δεοντολογία. Η Εξώδικος Διαμαρτυρία αυτή κοινοποιήθηκε στα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας.

Η απάντηση που λάβαμε ατομικά από τους υπεύθυνους του Προγράμματος, είναι ότι το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στον τομέα της Διατροφής, αρνούμενοι κατ’ουσίαν τη σύγχυση που δημιουργείται.

Ωστόσο όμως, με την από 21-10-22, Επιστολή τους, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, διαπιστώνουν ότι η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ επαγγελματιών υγείας και γυμναστων, αλλά και άλλων επαγγελματιών, χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα άσκησης κάποιου επαγγέλματος, «ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας σύγχυσης ως προς τη δυνατότητα των καταρτισθέντων να εκτελούν διαιτολογικές πράξεις.»

Η ΕΔΔΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Κέντρου, για τη συμμόρφωσή τους με τις παρατηρήσεις του Υπουργείου Υγείας. 

Σχετικά Κείμενα: