Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 11-12 του Κανονισμού 1924/2006

Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των άρθρων 11-12 του Κανονισμού 1924/2006

Η τήρησή της είναι υποχρεωτική από τους διαιτολόγους. Κατεβάστε την εγκύκλιο από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Ερμηνευτική εγκύκλιος

Σχετικά Κείμενα: