Απαλλαγή Διαιτολόγων από Γ.Ε.ΜΗ (9/2021)

Απόφαση Απαλλαγής από Γ.Ε.ΜΗ

Υπουργική Απόφαση για Απαλλαγή από το Γ.Ε.ΜΗ (9/2021)

ΚΥΑ 104186/29-9-21 (Β' 4486)

Tροποποίηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066).

Δείτε την ΚΥΑ, εδώ :
Απαλλαγή από ΓΕΜΗ 

Σχετικά Κείμενα: