Άδεια άσκησης επαγγέλματος και εγγραφή στον ΟΑΕΕ

Άδεια άσκησης επαγγέλματος και εγγραφή στον ΟΑΕΕ

οαεε

Σας ενημερώνυμε ότι πλέον μετά το ΠΔ 133/2014 "Προϋποθέσεις απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου" για να γίνει εγγραφή στον ΟΑΕΕ απαιτείται πλέον ΚΑΙ η προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου της άδειας άσκησης επαγγέλματος!

Σχετικά Κείμενα: