Σκοπός της ΕΔΔΕ

Η ΕΔΔΕ αποτελεί τον επίσημο φορέα εκπροσώπησης Διαιτολόγων- Διατροφολόγων τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέλη της είναι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι πτυχιούχοι Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή πτυχιούχοι ανάλογων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής, που τα προγράμματα σπουδών τους είναι ανάλογα των ημεδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι ταυτόχρονα ασκούν το επάγγελμα του διαιτολόγου – διατροφολόγου.

Κύριο σκοπό της ΕΔΔΕ αποτελεί η συσπείρωση των μελών της και η μελέτη, προστασία, διεκδίκηση και προαγωγή των συλλογικών οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικο­ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.

Απώτερος σκοπός της ΕΔΔΕ είναι η θεσμοθέτηση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) που θα ρυθμίζει τα ζητήματα των διαιτολόγων διατροφολόγων στην Ελλάδα.

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Γιακουμάκης Μάνος

Γραμματέας: Τσιρώνης Βασιλης

Ταμίας: Τσιούδας Θανάσης

Μέλη:

Υδραίος Γιάννης
Ζουμπανέας Ευάγγελος
Λάμπης Κωνσταντίνος

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση