Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ΠΜΣ του ΑΠΘ ''Νεότερες μέθοδοι & τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ''

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ ''Νεότερες μέθοδοι & τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔ''

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ., με τίτλο "Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη".

Περισσότερες Πληροφορίες, στο Site του Μεταπτυχιακού, εδώ :
https://diabetesmaster.gr/

Για την αναλυτική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (το πληροφοριακό pdf), αλλά και για την Υποβολή Αιτήσεων, εδώ :  
https://diabetesmaster.gr/default.aspx?pageid=62

 

Σχετικά Κείμενα: