Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ΔΠΜΣ ''Διεπιστημονικής Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων, Αναπηρίας &Γήρανσης'' (ΕλΜεΠα)

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για ΔΠΜΣ Διεπιστημονικής Διαχείρισης Χρόνιων Νοσημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από το ΕλΜεΠα, για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ)
με τίτλο "Διεπιστημονική Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων, Αναπηρίας, και Γήρανσης" , για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο Υποβολής Αίτησης για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος :  https://tinyurl.com/bdfzj6wh

 

Σχετικά Κείμενα: