Άρθρο 31 Κώδικας Δεοντολογίας

Άρθρο 31 Κώδικας Δεοντολογίας

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρώνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Διαιτολόγων - Διατροφολόγων που συντάσσεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Με όμοια απόφαση κυρώνονται και οι τροποποιήσεις του Κώδικα, κατόπιν προτάσεως του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Σχετικά Κείμενα: