Αρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα

Αρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία - Εδρα

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Σύλλογος Διαιτολόγων Διατροφολόγων" (Σ.Δ.Δ.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

2. Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία εδρεύουν στην πρωτεύουσα των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Η σύσταση των Περιφερειακών Τμημάτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ο αριθμός των Περιφερειακών Τμημάτων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

3. Ο Σ.Δ.Δ δεν χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και έχει δική του περιουσία, οικονομική, διοικητική και διαχειριστική αυτονομία και αυτοτέλεια.

Σχετικά Κείμενα: