Πρώτη συνέλευση αντιπροσώπων Αθήνα 28 Ιουνίου 2015

Πρώτη συνέλευση αντιπροσώπων Αθήνα 28 Ιουνίου 2015

Πρακτικά 1ης  Συνέλευσης Αντιπροσώπων ΕΔΔΕ

Πρόταση πλαισίου όρων και προϋποθέσεων για χορήγηση αιγίδας σε φορείς και εκδηλώσεις

Παρουσίαση όλων των email επικοινωνίας της ΕΔΔΕ (Μαλαχάς)

Παρουσίαση της διαδικασίας εγγραφής (Μαλαχάς)

Παρουσίαση προτύπου καταγγελιών (Μανωλαράκης)

 

 

Σχετικά Κείμενα: