11ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

11ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Aλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος διοργανώνει τo 11ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής, με θέμα "Μεταφράζοντας τη Διατροφή: από τη Θεωρία στην Πράξη και από την Πράξη στη Θεωρία", και θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 17 Μαΐου 2015. Οι εργασίες του επιστημονικού συνεδρίου θα διεξαχθούν στο ξενοδοχείο Makedonia Palace (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, TK54640, Θεσσαλονίκη).

Για την εξέλιξη των διαδικασιών του Συνεδρίου παρακολουθείτε την ιστοσελίδα
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://maksyndiet.blogspot.gr/

Σχετικά Κείμενα: