Τοποθέτηση Προέδρου ΕΔΔΕ στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

Τοποθέτηση Προέδρου ΕΔΔΕ στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

EDDE

 Αρχικά οφείλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας και να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους Διαιτολόγους Διατροφολόγους για τη μαζική και αποφασιστική συμμετοχή τους στη δημόσια διαβούλευση. Στα κρίσιμα άρθρα που αφορούσαν το κλάδο η συμμετοχή τους και η υποστήριξη τους στις θέσεις της ΕΔΔΕ ξεπέρασε τα 2/3 των σχολίων. Για πρώτη φορά και σίγουρα όχι για τελευταία, οι Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι στήριξαν τις θέσεις του φορέα που εκπροσωπεί ισότιμα τα συμφέροντα όλων των επιστημόνων με άδεια άσκησης επαγγέλματος, πέρα από μικροσυμφέροντα και συντεχνιακές περιθωριακές τοποθετήσεις.

Όπως είχαμε επισημάνει στην κεντρική μας τοποθέτηση, μες ικανοποίηση παρατηρήσαμε ότι το νομοσχέδιο ενσωματώνει αρκετές πάγιες θέσεις μας, που είχαμε διατυπώσει διαχρονικά, σε διαφορετικές προσπάθειες διαμόρφωσης εθνικής διατροφικής πολιτικής.

Από το σχέδιο διατροφικής πολιτικής επί Υπουργίας Αβραμόπουλου, την επιτροπή διατροφικής πολιτικής και τη διεύθυνση διατροφής Λοβέρδου μέχρι και την ίδρυση των ΤΟΜΥ επί Ξάνθου - Πολάκη, θέταμε επιτακτικά σαν ανάγκη και βασική προτεραιότητα τη ύπαρξη ενός σταθερού πλαισίου διατροφικής πολιτικής, με δράσεις που θα αξιολογούνται διαρκώς ως προς τα αποτελέσματα και που διαρκώς θα αναπροσαρμόζονταν με βάση αυτά. Σταθερά προτείναμε τη θεσμοθέτηση ενός οργάνου, ανεξάρτητης αρχής με το τίτλο Παρατηρητήριο Διατροφής που θα αποτελούσε κοινό τόπο διεπιστημονικής οργάνωσης και δράσης.

Θεωρούμε εξαιρετικά θετική την έστω μερική αποδοχή αυτών των θέσεων μας μέσα από το Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και την Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Εκτιμούμε παραπέρα ότι στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου για την Υγεία, σε πρωτογενές επίπεδο, θα πρέπει να γίνει μια σημαντική τομή και να υπάρξει δράση που να αφορά την Υγεία, την Διατροφή στο εργασιακό περιβάλλον. (άρθρο 4) Οι μελέτες και τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μια σημαντική παράμετρος νοσηρότητας βρίσκεται στο χώρο εργασίας. Και σίγουρα η παρέμβαση στον εργασιακό χώρο θα συμβάλει θετικά στη διαμόρφωση πιο υγιεινών συνθηκών διατροφής και κίνησης. Για αυτό και προτείναμε παράλληλα με το γιατρό εργασίας να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας.

Θετική επίσης είναι και η τροποποίηση στο άρθρο 8 με τη δημιουργία θέσης Διαιτολόγου Διατροφολόγου στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών. Αν αυτές όμως, στελεχωθούν εσωτερικά με μετατάξεις φοβούμαστε ότι η αναμφισβήτητα θετική παρουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου θα είναι σε βάρος των ήδη υποστελεχομένων, με διαιτολόγους, δομών υγείας.

Επιμένουμε ότι στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (άρθρο 10) θα έπρεπε να υπήρχε ξεχωριστή και εντελώς διακριτή θέση για επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο.
Επίσης πιστεύουμε ότι στην επιτροπή γραμματείας της ΕΕΔΥ θα πρέπει να υπάρχει μία θέση Διαιτολόγου – Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος (άρθρο 12).

Έχουμε όμως την άποψη ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός όπως και οι προηγούμενες προσπάθειες διαμόρφωσης διατροφικής πολιτικής ή σχεδιασμού δράσεων για την Υγεία, αργά ή γρήγορα θα βρεθούν αντιμέτωπες με με τις ουσιαστικές και πραγματικές αδυναμίες του συστήματος. Την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, Διαιτολόγων Διατροφολόγων στις δομές υγείας (ΤΟΜΥ - δεν είναι θεσμοθετημένη η παρουσία του , ΚΥ- ανεπαρκής στελέχωση, Νοσοκομεία - δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις ανάλογες με τις κλίνες και όσες υπάρχουν δεν έχουν καλυφθεί).

Αλλά και παραπέρα στην απουσία θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων στους ΟΤΑ. Μόλις πριν από 2,5 χρόνια αναφέρθηκαν οι Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι σαν μία δυνητική τοποθέτηση στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Δεν υπάρχει καμία παρουσία στους ΟΤΑ όπου ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και δομών (ΚΑΠΗ, Δομές φιλοξενίας, Δομές Πρόνοιας, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Παιδικές Κατασκηνώσεις) παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας χωρίς τη παρουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Πολιτεία σήμερα, στην προσπάθεια της να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής, αντλώντας εμπειρία από τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος θα προχωρήσει σε θεσμοθέτηση θέσεων εκεί που δεν προβλέπονται και θα καλύψει τα όποια (μεγάλα) οργανικά κενά υπάρχουν.

Συχνά μέσα στο σχέδιο νόμου αναφέρεται η συνεργασία με τα ΝΠΔΔ. Η απουσία ενός ΝΠΔΔ για τον κλάδο των διαιτολόγων αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα τόσο για την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε επίπεδο πληθυσμού όσο και για την ίδια την οριοθέτηση του επαγγέλματος. Σε προγενέστερες επαφές με την ηγεσία του υπουργείου, και υπό το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε, μαζί με το υπόμνημα της παρούσας τοποθέτησης παραθέτουμε και ένα προσχέδιο για το ΝΠΔΔ για τον κλάδο μας.

Η ΕΔΔΕ σταθερά θα υποστηρίζει ότι πέρα από το μακρόπνοο σχεδιασμό και τις όποιες μελλοντικές στρατηγικές, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για προσωπικό και τολμηρές παρεμβάσεις.

Θα είμαστε πάντα θετικοί σε κάθε κίνηση προς αυτή τη κατεύθυνση αλλά και αρνητικοί σε κάθε τι που θα διαιωνίζει παραλείψεις και κενά που δημιουργούν ζητήματα για τη Δημόσια Υγεία των Πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχετικά Κείμενα: