Τοποθέτηση ΕΔΔΕ στο σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

Τοποθέτηση ΕΔΔΕ στο σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

EDDE

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ τοποθετήθηκε στην Ανοικτή Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».
 

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ θεωρεί θετική την πρόθεση του Υπουργείου Υγείας για μεγαλύτερη αποκέντρωση του συστήματος ΠΦΥ. Θεωρεί όμως αρνητική τη θέση του Υπ. Υγείας στα ζητήματα που αφορούν το κλάδο των Διαιτολόγων Διατροφολόγων μέσα στο χώρο της ΠΦΥ. Δυστυχώς αν και η πρόθεση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου σαν βασικό άξονα έχει την αποκέντρωση των λειτουργιών και την αποσυμφόρηση των λειτουργιών των νοσοκομείων, στα ζητήματα που αφορούν τους Διαιτολόγους Διατροφολόγους, υπάρχει μια μεγάλη και πολύπλευρη οπισθοδρόμηση σε πολλά επίπεδα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

  1. Μη αναφορά της ειδικότητας των Διαιτολόγων Διατροφολόγων σε κανένα σημείο του σχεδίου νόμου. (Τ.Ομ.Υ , Κ.Υ κλπ) σε αντίθεση με την αναφορά άλλων ειδικοτήτων (μαίες, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας).
  2. Μη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορά την άσκηση του επαγγέλματος των Διαιτολόγων Διατροφολόγων (εκχώρηση αρμοδιοτήτων αναφορικά με την παιδική παχυσαρκία και τις διατροφικές διαταραχές αποκλειστικά σε γιατρούς).
  3. Μη πρόβλεψη θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων σε κάθε βαθμίδα ΠΦΥ (σε αντίθεση με το παλαιότερο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΥ)

Εισαγωγικά της τοποθέτησης μας (θα υπάρχει τοποθέτηση και σε κάθε άρθρο)

Ο μεγαλύτερος αριθμός των Διαιτολόγων Διατροφολόγων του ΕΣΥ βρίσκεται μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Όμως ο αριθμός τους είναι σημαντικά μικρότερος από τις πραγματικές ανάγκες του συστήματος υγείας. Οι οργανικές θέσεις είναι σε μεγάλο ποσοστό κενές και ο αριθμός αναπλήρωσης των συνταξιούχων είναι τραγικός (μόλις 3 θέσεις προκηρύχτηκαν την τελευταία τριετία).

Οι απασχολούμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι είναι επιφορτισμένοι, παράλληλα με τα κλινικά τους καθήκοντα και με αυξημένα διοικητικά καθήκοντα αλλά και με ένα πλήθος άλλων ευθυνών (εξωτερικά ιατρεία, επιτροπές προδιαγραφών κλπ).

Η φιλοσοφία του παρόντος σχεδίου νόμου μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική αποσυμφόρηση της λειτουργίας των νοσοκομείων μεταφέροντας υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής και εξειδικευμένης διαιτολογικής φροντίδας στα ΚΥ.

Σύμφωνα με τελευταία ερευνητικά δεδομένα στην Ελλάδα υπάρχουν 3.500.000 πάσχοντες από υπερχοληστερολαιμία, 2.500.000 πάσχοντες από υπέρταση, 2.000.000 πάσχοντες από παχυσαρκία, 800.000 Έλληνες → Σακχαρώδη Διαβήτη ΙΙ μεταξύ άλλων χρόνιων νοσημάτων που χρήζουν διαιτητικής υποστήριξης.
(Δεδομένα που θα παρουσιαασουμε στο υπουργείο σε μια μελέτη που έχει συνταχθεί από το σωματείο μας.)
Είναι προφανές ότι η εξυπηρέτηση όλων αυτών των περιστατικών δεν μπορεί να γίνει από τους νοσοκομειακούς διαιτολόγους.

Παράλληλα υπάρχει ένα πλήθος επιστημονικών δεδομένων σε Παγκόσμιο επίπεδο που δείχνει ότι:

  • Η επαρκής διατροφική υποστήριξη των ασθενών μειώνει σημαντικά το χρόνο και το κόστος νοσηλείας
  • Η διατροφική εκπαίδευση και ενημέρωση του πληθυσμού, μειώνει σημαντικά τον επιπολασμό των παραπάνω παθολογικών καταστάσεων.
  • Μέσα από τη ΠΦΥ με τη συμμετοχή του Διαιτολόγου Διατροφολόγου υπάρχει μακροπρόθεσμα σημαντικό όφελος του ΕΣΥ σε οικονομικό επίπεδο (μείωση φαρμακευτικής δαπάνης- κόστος εξετάσεων), σε επίπεδο πόρων (μείωση της συνταγογράφησης), σε επίπεδο δομών (μικρότερος αριθμός περιστατικών που πρέπει να εξυπηρετηθούν στα νοσοκομεία). Αξίζει να σημειωθεί ότι μελέτες ανά τον κόσμο έχουν δείξει ότι η υπερβαρότητα αυξάνει το κατά άτομο ετήσιο κόστος για τα δημόσια ταμεία κατά 23%, η πρώτου βαθμού παχυσαρκία κατά 29% και η δευτέρου βαθμού κατά 34% (Mora και συν., Eur J Health Econ, 2015). Ενώ στις ΗΠΑ το ετήσιο κόστος ανά άτομο αυξάνεται κατά 202 δολάρια για κάθε αύξηση μίας μονάδας δείκτη μάζας σώματος (περίπου για κάθε 2-3 κιλά για το μέσο άνθρωπο) πάνω από 25 kg/m2.(Wang και συν. J Occup Environ Med, 2006 (Αναλυτικότερα δεδομένα θα υπάρχουν στην προαναφερθείσα μελέτη).

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω η ανάγκη για εκσυγχρονισμό είναι απαραίτητη καθώς επίσης με τη συμμετοχή των διαιτολόγων, στην παρούσα μεταρρύθμιση, θα εξασφαλιστεί όχι μόνο η καλύτερη πρόληψη αλλά και ποιοτικότερες και αποτελεσματικότερες παροχές υγείας. Το όφελος για το σύστημα υγείας σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα και την εμπειρία από το εξωτερικό είναι δεδομένο ότι θα είναι πολλαπλάσιο του κόστους

Αναλυτικότερα οι θέσεις μας για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου.

Άρθρο 01 – Γενικές Αρχές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Προσθήκη στην παρ. 2 ιγ) την διατροφική υποστήριξη και παροχή διαιτολογικών και διατροφικών υπηρεσιών, ατόμων με χρόνιες παθήσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία.

Άρθρο 02 – Ορισμοί

Στην παρ. 1 να αναφέρεται στην Ομάδα Υγείας και ο διαιτολόγος (στη βάση της διεπιστημονικής συνεργασίας και της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων). Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει θεσμοθετηθεί στα νοσοκομεία η ύπαρξη Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης με βάση το Ν.4052/2012-άρθρου 134 (“Δημιουργία Τμημάτων Κλινικής Διατροφής”) και την ΥΑ Α3α/οικ.6021/2016 (ΦΕΚ 301/Β/15-02-2016) με τίτλο “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ”.

Άρθρο 04 – Το.Μ.Υ.

Προσθήκη στην παρ. 1 του Διαιτολόγου Διατροφολόγου
Προσθήκη στην παρ. 2
ιγ) τη διατροφική παρέμβαση και την υποστήριξη της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών σε τοπικό Επίπεδο (Δημοτικοί Παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ), την παρακολούθηση της υγείας ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και τη κοινωνική υποστήριξη ατόμων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και πρόβλημα διαβίωσης.
Ειδικότερα για τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία υπάρχει σημαντικό νομοθετικό κενό αναφορικά με τη σωστή σίτιση και εκπαίδευση των παιδιών και των γονέων στις αρχές της υγιεινής διατροφής μιας και δεν προβλέπεται εξειδικευμένο προσωπικό (Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι).
Κρίνουμε απαραίτητη την ένταξη των Διαιτολόγων Διατροφολόγων στα Το.Μ.Υ. για την διατροφική παρέμβαση σε σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με ειδικές ανάγκες) αλλά και την κοινωνική υποστήριξη ατόμων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και πρόβλημα διαβίωσης.
Σχετικά με το ζήτημα της στελέχωσης των Παιδικών Σταθμών έχουμε ολοκληρωμένη τοποθέτηση η οποία σύντομα θα κατατεθεί.

Άρθρο 05 – Κέντρα Υγείας

Προσθήκη στην παρ. 1
ια) εξειδικευμένης διαιτολογικής υποστήριξης σε άτομα με χρόνιες παθήσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία.

Άρθρο 06 – Στελέχωση Κέντρων Υγείας

Προσθήκη την παρ. 1β… Διαιτολόγο Διατροφολόγο
Προσθήκη στη παράγραφό 2
Διαιτολόγο Διατροφολόγο ΠΕ-ΤΕ κάτοχο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Άρθρο 08 – Κέντρα Ειδικής Φροντίδας

Προσθήκη στην παρ. 1
…κέντρων αντιμετώπισης παχυσαρκίας, κέντρο εκπαίδευσης Σ.Δ..
Η δημιουργία σε τοπικό επίπεδο κέντρων παχυσαρκίας είναι κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας που αποτελεί βασική παράμετρο ανάπτυξης μιας σειράς μακροχρόνιων παθήσεων. Η πρόληψη σε διατροφικό επίπεδο έχει ένα θετικό αντίκτυπο μακροοικονομικά στο κόστος νοσηλείας και φροντίδας.
Παράλληλα η αύξηση συχνότητας εμφάνισης ΣΔ στον Ελληνικό πληθυσμό απαιτεί συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό γιατί οι ασθενείς με ΣΔ δεν χρειάζονται νοσηλεία ή παρουσία σε νοσοκομείο για την εργαστηριακή και διατροφική τους παρακολούθηση.

Άρθρο 09 – Οικογενειακός γιατρός

Στην παρ. 4 η προσθήκη και του διαιτολόγου.

Άρθρο 11 – Ομάδα Υγείας

Προσθήκη στη παράγραφο 3
στ) Στο πλαίσιο των επιστημονικών αρμοδιοτήτων του, ο Διαιτολόγος-Διατροφολόγος οφείλει ιδίως να:
στα) υλοποιεί δράσεις προαγωγής υγείας,
1) συμμετέχει στη χάραξη πολιτικών υγείας,
2) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας,
3) παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα διατροφικής αγωγής, διατροφικών διαταραχών και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας
4) υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους,
5)συνεργάζεται μαζί με τον Παιδίατρο για την σωστή παρακολούθηση της ανάπτυξης των παιδιών και συμπληρώνει στο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού.
6)υποστηρίζει τη λειτουργία δομών σε τοπικό επίπεδο (κατάρτιση και παρακολούθηση προγραμμάτων διατροφής σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς)
7)συνεργάζεται με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες για την υποστήριξη οικονομικά ευπαθών ατόμων και ομάδωνΤο παραπάνω προϋποθέτει τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του νόμου 4461/2017 άρθρο 106 παράγραφος 3 με τη προσθήκη
ια) Διαιτολόγος Διατροφολόγος ΠΕ
ιβ) Διαιτολόγος Διατροφολόγος ΤΕ

Ας μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει θεσμοθετηθεί στα νοσοκομεία η ύπαρξη Ομάδας Υποστήριξης Θρέψης με βάση το Ν.4052/2012-άρθρου 134 (“Δημιουργία Τμημάτων Κλινικής Διατροφής”) και την ΥΑ Α3α/οικ.6021/2016 (ΦΕΚ 301/Β/15-02-2016) με τίτλο “Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Τμημάτων Κλινικής Διατροφής και Συμβουλευτικών Γραφείων Διατροφής των Νοσοκομείων του ΕΣΥ”.

Άρθρο 12 – Αναβάθμιση της μαιευτικής φροντίδας στην Π.Φ.Υ.

Προσθήκη στη παράγραφο 2 στο εδάφιο γα) …και σε συνεργασία με τον Διαιτολόγο Διατροφολόγο
Προσθήκη στη παράγραφο 2 στο εδάφιο γβ) …και σε συνεργασία με τον Διαιτολόγο Διατροφολόγο
Προσθήκη στη παράγραφο 2 στο εδάφιο γδ) …και σε συνεργασία με τον Διαιτολόγο Διατροφολόγο
Είναι σημαντική η συμμετοχή του Διαιτολόγου Διατροφολόγου στην υποστήριξη της κύησης, του μητρικού θηλασμού και της διατροφικής εξοικείωσης μεταναστών και προσφύγων με την Ελληνική διατροφική πραγματικότητα.Επίσης προτείνουμε το δίκτυο μαιών σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο να αποκτήσει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να δίνει πιστοποίηση ειδικών μητρικού θηλασμού.

Άρθρο 13 – Επισκέπτες Υγείας

Να προστεθεί στα καθήκοντα:
Συνεργασία με το Διαιτολόγο Διατροφολόγο και την Ομάδα Υγείας για θέματα Διατροφικών Διαταραχών.

Άρθρο 18 – Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Θεωρούμε ότι ο Α.Η.Φ.Υ. θα πρέπει να περιέχει και έντυπο διατροφικής αξιολόγησης (διατροφικό ιστορικό) και στοιχεία για τη διατροφική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε (διαιτολόγιο, συνταγογράφηση ειδικών σκευασμάτων διατροφής). Χωρίς αυτό δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση ενός ασθενή που έχει λάβει Διατολογικές υπηρεσίες από ένα Νοσοκομείο.

Άρθρο 19– Ηλεκτρονικές εφαρμογές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μητρώο Χρηστών

Στην παρ. 2 η προσθήκη στο μητρώο χρηστών και του διαιτολόγου.

Σχετικά Κείμενα: