Τοποθέτηση ΕΔΔΕ για την νέα ερμηνευτική εγκύκλιο με θέμα “Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου”.

Τοποθέτηση ΕΔΔΕ για την νέα ερμηνευτική εγκύκλιο με θέμα “Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου”.

Ημερ/νία : 24/5/2016
Αρ. Πρωτ.: 143
Προς:
1. Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
2. Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας
Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433, Αθήνα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση ΕΔΔΕ σχετικά με την Γ4β/Γ.Π.οικ.35114 / 17-05-2016 ερμηνευτική εγκύκλιο με θέμα "Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου".

Λάβαμε γνώση την ερμηνευτική εγκύκλιο Γ4β/Γ.Π.οικ.35114 / 17-05-2016 με θέμα "Βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου". Σε αυτή αν και γίνεται αναφορά στο με αριθ. πρωτ. 2/13-01-2016 έγγραφο της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος, διαπιστώνουμε ότι ΚΑΝΕΝΑ από τα θέματα που έχουμε θέσει υπ' όψιν της Υπηρεσίας σας δεν έχει θεραπευτεί ή απαντηθεί.

Αντίθετα, το έγγραφο σας διαιωνίζει προβλήματα που σας θίξαμε και μας προκαλεί εύλογα ερωτηματικά σχετικά με τι μελλοντικές προθέσεις του Υπουργείου για τα ζητήματα των διαιτολόγων.

Συγκεκριμένα στο έγγραφό μας σας ζητάγαμε να δώσετε μόνιμη λύση στα παρακάτω ζητήματα.

 1. Στη μορφή διατύπωσης της χορηγούμενης βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας.
  Τονίζοντας ειδικότερα "...να ζητηθεί (από την υπηρεσία σας) οι διευθύνσεις υγείας που έχουν εκδώσει βεβαιώσεις με λάθος διατύπωση (αναφορά σε ΤΕ ή ΠΕ) να προβούν ΑΜΕΣΑ σε ανάκλησή τους και αντικατάστασή τους με νέες, με τη σωστή διατύπωση.
  Κάτι τέτοιο ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές ΑΚΥΡΕΣ βεβαιώσεις!! Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν βεβαιώσεις που αναφέρουν το πρόθεμα ΠΕ ή ΤΕ δίπλα στο διαιτολόγος διατροφολόγος (Περιφέρεια Κρήτης – Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Περιφέρεια Θεσσαλίας - Μαγνησία) ή την αναφορά σε Διαιτολόγος Διατροφολόγος κλάδος ΠΕ (Περιφέρεια Πελοποννήσου – Λακωνία) και που έρχεται σε αντίθεση με το ΠΔ 133/2014 αλλά και το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4β/Γ.Π.οικ.6543/21-01-2015 αλλά και την νέα εγκύκλιο σας.

 2. Στην θεσμοθέτηση πλαισίου κυρώσεων για όσους λειτουργούν σαν Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι ή χρησιμοποιούν ΠΑΡΑΝΟΜΑ το τίτλο του Διαιτολόγου Διατροφολόγου.
  Σας γνωστοποιούμε πρόσφατα πορίσματα επιτροπών ελέγχου (Νότιος Τομέας Αττικής).
  Στην μεν περίπτωση του κου Γιαννόπουλου έχει ξαναγίνει έλεγχος και έχει διαπιστωθεί η απουσία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος (συν 1) και μέχρι σήμερα δεν έχει καταθέσει σχετικό αίτημα (συν 2) αλλά παρ' όλα αυτά και εργάζεται σαν διαιτολόγος και εξαπατά το κοινό με τρόπο προκλητικό (συν 3)!
  Στην άλλη περίπτωση της κας Καλογεράκου διαπιστώθηκε ότι και αυτή δεν έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για για την απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος (συν 4) αλλά αυτό δεν την εμποδίζει να χρησιμοποιεί το τίτλο Διαιτολόγος Διατροφολόγος σε προώθηση συμπληρωμάτων ισχυριζόμενη ότι είναι Διαιτολόγος Διατροφολόγος. (συν 5)
  Και οι δύο περιπτώσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 414 του Ποινικού Κώδικα - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ "1. Όποιος χωρίς την άδεια της αρχής ασκεί επάγγελμα που για την άσκησή του ο νόμος απαιτεί τέτοια άδεια, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση. 2. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται: α) όταν η άδεια που απαιτεί ο νόμος αποβλέπει αποκλειστικά σε φορολογικούς σκοπούς και β) στις περιπτώσεις που ρυθμίζονται ιδιαίτερα από το νόμο."
  Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες όμως ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ σε αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελία κλπ). Ούτε είναι "οπλισμένες" με πλαίσιο κυρώσεων που διέκοπτε ΑΜΕΣΑ αυτή την δραστηριότητα. (αυτό μπορείτε να το δείτε και από την περίπτωση του κου Γιαννόπουλου ο οποίος αν και είχε ερευνηθεί και ειδοποιηθεί για το παράνομο των ενεργειών του συνεχίζει ακόμα και πρόσφατα να λειτουργεί παράνομα.)

 3. Στην ανάγκη ύπαρξης λεπτομερούς περιγραφής της διαιτολογικής πράξης έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.
  Ενδεικτικά σας αναφέρουμε στο συνημμένο 1 την σελίδα 2 όπου διατυπώνονται οι ισχυρισμοί του κου Γιαννόπουλου για παροχή διατροφικών οδηγιών αλλά και τις αιτιάσεις της κας Καλογεράκου (συν 4). Με βάση αυτούς πολλές επιτροπές δεν μπορούν να προσχωρήσουν σε διοικητικες κυρώσεις .

 4. Στην έγκαιρη κοινοποίηση της μελλοντικής διαδικασίας απόκτησης Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπονται στο ΠΔ 133/2014.
  Στο άρθρο 4, Μεταβατικές διατάξεις αναφέρεται ότι : «Οι κάτοχοι Πτυχίου..., οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος να εφοδιαστούν με την προβλεπόμενη βεβαίωση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.» Θεωρούμε αναγκαία την έγκαιρη ανακοίνωση των διαδικασιών απόκτησης βεβαίωσης μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Επιπρόσθετα ότι έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την ίδρυση ενός ΝΠΔΔ που θα αφορά το διαιτολογικό κλάδο και θα μπορεί να παίξει ρόλο ρυθμιστή στα ζητήματα των διαιτολόγων διατροφολόγων.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και συνεργασία για τη διευθέτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Για το ΔΣ

Σχετικά Κείμενα: