Τοποθέτηση ΕΔΔΕ για τη νομοθετική πρωτοβουλία, με τίτλο ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Τοποθέτηση ΕΔΔΕ για τη νομοθετική πρωτοβουλία, με τίτλο ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

EDDE

H Ένωση Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλάδας (Ε.Δ.Δ.Ε.) ιδρύθηκε το 2009 και αποτελεί το μοναδικό φορέα ισότιμης εκπροσώπησης όλων των επαγγελματιών Διαιτολόγων Διατροφολόγων τριτοβάθμιας εκπαίδευσής στην Ελλάδα. Στόχος της ΕΔΔΕ είναι η προαγωγή της δημόσιας υγείας, η ενημέρωση και η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η διασφάλιση της εύρυθμης προσφοράς διαιτολογικών υπηρεσιών.

Η υπό διαβούλευση νομοθετική πρωτοβουλία, με τίτλο ΠΡΟΛΗΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ αρχικά έρχεται να θεσμοθετήσει ένα Εθνικό Σχεδιασμό για προγράμματα Υγείας στο Γενικό Πληθυσμό αλλά και μια σειρά από διοικητικές αλλαγές που θα υποστηρίξουν αυτά τα προγράμματα.

Σε πολλά του σημεία μπορούμε να βρούμε ζητήματα που είχαμε θέσει διαχρονικά για τα θέματα της Διατροφής και της Διατροφικής Πολιτικής σε διάφορες αντίστοιχες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Υγείας. Όπως για παράδειγμα την διεπιστημονική συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα διατροφής, τροφίμων και συμπληρωμάτων, την ανάγκη διαρκούς αξιολόγησης και επανασχεδιασμού των δράσεων με βάση την εξέλιξη των παρατηρήσεων στο πληθυσμό ή ακόμα και την εμπλοκή των ΟΤΑ σε όλες τις δράσεις που αφορούν τη διατροφή στο γενικό πληθυσμό.

Πάντα όμως θέταμε 3 βασικές προϋποθέσεις:

  1. Την θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου οργάνου - αρχής με το τίτλο Παρατηρητήριο Διατροφής που θα αποτελούσε το κοινό τόπο της διεπιστημονικής συνεργασία (με θεσμική εκπροσώπηση και επιστημονική στελέχωση)
  2. Την κάλυψη σε βασικό επίπεδο των κενών οργανικών θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων στις δομές Παροχής Υγειονομικών Υπηρεσιών αλλά και το άνοιγμα νέων όπου οι ανάγκες το απαιτούν
  3. Την δημιουργία θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων σε ΟΤΑ αλλά και σε δομές του Υπουργείου Υγείας όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν (πχ ΤΟΜΥ)

Η νομοθετική πρωτοβουλία σωστά θέτει προγραμματικούς άξονες και δημιουργεί δομές παρακολούθησης και αξιολόγησης της εξέλιξής τους. Είναι κάτι που όπως προαναφέραμε, θεωρούμε δεδομένο και αναγκαίο μιας και έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών προγραμμάτων που και δεν έχει αξιολογηθεί το αποτέλεσμά τους αλλά και που συνυπήρχαν με άλλα παρόμοια.

Δυστυχώς όμως επαναλαμβάνει 3 κρίσιμα λάθη:

  1. Δημιουργεί μια νέα γραφειοκρατία
  2. Δεν συμπεριλαμβάνει τους Διαιτολόγους Διατροφολόγους στη στελέχωση των υπηρεσιών
  3. Δεν λαμβάνει υπόψιν της την υποστελέχωση των δομών σε επιστημονικό προσωπικό (Διαιτολόγους Διατροφολόγους)

Σε γενικές γραμμές (εφόσον υπάρξουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις και επαναδιατυπώσεις) θεωρούμε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία κινείται σε θετική κατεύθυνση και μπορεί να αποτελέσει μαι βάση συζήτησης.

Η τοποθέτηση μας ανά άρθρο:

Άρθρο 3 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
Παράγραφος 6 η εκπόνηση Πανελλαδικής Μελέτης Υγείας και Διατροφής ανά πενταετία θα πρέπει να συμπεριλάβει και την αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζονται αλλά και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που αναλαμβάνονται. Τα αποτελέσματά της θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαβούλευσης με τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και τα θεσμοθετημένα όργανα της Πολιτείας.

Επίσης σε όλη τη διαδικασία να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή Διαιτολόγων Διατροφολόγων με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Άρθρο 4 Προγράμματα Δημόσιας Υγείας στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αν και σε επίπεδο ΟΤΑ υπάρχει ένα σημαντικό πεδίο δράσης των Διαιτολόγων Διατροφολόγων δυστυχώς μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολύ λίγα βήματα προς τη κατεύθυνση στελέχωσης των δομών. Είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη Πολιτική Ηγεσία, κατά τη φάση της διαβούλευσης για τη θεσμοθέτηση των ΤΟΜΥ, ότι ένα σημαντικό κομμάτι παροχής υπηρεσιών που γίνεται στα Νοσοκομεία και στα ΚΥ (που και αυτά είναι υποστελεχωμένα) σήμερα, θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο ΤΟΜΥ.

Πάσχοντες με χρόνια νοσήματα, που χρειάζονται επαναληπτικές επισκέψεις παρακολούθησης, θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από τα ΤΟΜΥ. Τα προγράμματα ενημέρωσης και οι δράσεις που αφορούν το κομμάτι της Διατροφής θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από Διαιτολόγους Διατροφολόγους κατόχους Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Δυστυχώς η τότε Πολιτική Ηγεσία αν και έγινε αποδέκτης των αιτημάτων μας δεν προχώρησε σε θεσμοθέτηση θέσεων Διαιτολόγου Διατροφολόγου στα ΤΟΜΥ. Εκτιμούμε ότι αν αυτό δεν γίνει τώρα, με αφορμή αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία, τότε σε επίπεδο ΟΤΑ οι όποιες δράσεις που αφορούν τη Διατροφή Διαιτολογία δεν θα μπορούν να προχωρήσουν μιας και δεν θα υπάρχει το κατάλληλο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Παραπέρα ενώ μέσα από ενέργειες της ΕΔΔΕ έγινε δυνατή η παρουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, η Πολιτική Ηγεσία του Υπ. Εσωτερικών δεν την έκανε υποχρεωτική αλλά μόνο προαιρετική. Πιστεύουμε ότι οι ειδικές συνθήκες της παιδικής διατροφής, η επικοινωνία με τους γονείς στην κρίσιμη φάση της παιδικής ηλικίας αλλά και οι δυνατότητες εκπαίδευσης των γονέων για την διατροφή των παιδιών (μέσα στα πλαίσια μελλοντικών δράσεων του Εθνικού Σχεδίου) καθιστά επιτακτική την αλλαγή της νομοθεσίας και με τη συνδρομή της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπ. Υγείας.

Υπενθυμίζουμε ότι στους ΟΤΑ λειτουργούν δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε όλο το ηλικιακό φάσμα. ΚΑΠΗ, παιδικές κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δομές φιλοξενίας και υποστήριξης άπορων ατόμων κλπ. Η στελέχωση των ΟΤΑ με Διαιτολόγους Διατροφολόγους κατόχων της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος θα βοηθήσει σημαντικά στη διάχυση πληροφορίας αλλά και υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ «ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ» Άρθρο 5

Όλα τα παραπάνω βρίσκουν εφαρμογή στη παράγραφο 3 στα εδάφια αα) και αβ) όπου είναι προφανές ότι το έργο της επιμόρφωσης θα πρέπει να κληθούν να το πραγματοποιήσουν οι ειδικοί επιστήμονες της Διατροφής Διαιτολογίας που όμως δεν υπάρχουν σε επίπεδο ΟΤΑ ή ΤΟΜΥ.

Θα θέλαμε συμπληρωματικά με τα υπάρχοντα να προγράμματα, να προτείνουμε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, το σχεδιασμό ανεξάρτητου προγράμματος το οποίο να αφορά την Εργασιακή Υγεία. Παρόμοια όπως και οι μαθητές, οι εργαζόμενοι δαπανούν ένα μεγάλο κομμάτι της ημέρας σε χώρους και περιβάλλοντα με διαφορετικές συνθήκες εργασίας και δραστηριότητας. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι τόσο η φυσική δραστηριότητα σε αυτούς (υπάλληλοι γραφείου) όσο και το αν υπάρχει η δυνατότητα λήψης γεύματος, η ποιότητά του αλλά και οι συνθήκες στο οποίο γίνεται αυτό (το γεύμα) μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα για την υγεία των εργαζόμενων.

Πιστεύουμε ότι παράλληλα με τον γιατρό εργασίας ή τον τεχνικό εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και ο διαιτολόγος εργασίας που θα έχει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση των εργαζομένων για διατροφικά ζητήματα αλλά και στη διαχείριση των χώρων σίτισης των εργαζόμενων.

 Άρθρο 9 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών
Στο άρθρο 3 γίνεται αναφορά των ειδικοτήτων που θα στελεχώσουν τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των ΔΥΠΕ . Δυστυχώς δεν υπάρχει σε αυτές αναφορά στους Διαιτολόγους Διατροφολόγους.

Ζητάμε τη προσθήκη
Κλάδος ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγου με μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία ή Κοινοτική Διατροφή ή Διατροφή και Διαιτολογία ή Κλινική Διατροφή (θέσεις 2)

Άρθρο 11 Εθνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας

Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

Κβ) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

Άρθρο 13 Οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (ΕΕΔΥ)
Παράγραφος 7

Διαχρονικά πιστεύουμε ότι η τοποθέτηση σε στρατηγικές θέσεις θα πρέπει να έχει και θεσμικά χαρακτηριστικά (εκπρόσωποι φορέων). Αποτελεί όμως μια αρνητική έκπληξη η παντελής απουσία Διαιτολόγου Διατροφολόγου με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ζητάμε την τροποποίηση της σύνθεσης με την ακόλουθη προσθήκη

ιε) έναν επιστήμονα Διαιτολόγο Διατροφολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος

Είμαστε πρόθυμοι να συμμετέχουμε σε κάθε διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και να ανταποκριθούμε ενεργά σε κάθε κάλεσμά σας για βελτίωση ή αναβάθμιση της νομοθετικής σας πρωτοβουλίας που σε γενικές γραμμές κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε σύντομα κε Υπουργέ να είμαστε σε θέση να σας αναπτύξουμε από κοντά τις θέσεις μας και να συμβάλουμε στην ευόδωση των προσπαθειών σας. Για αυτό το σκοπό ζητάμε συνάντηση μαζί σας.

Για το ΔΣ της ΕΔΔΕ

Σχετικά Κείμενα: