Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές του EFAD

Πρόσκληση για συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές του EFAD
  • Chair of Education and Lifelong Learning Committee
  • Μembers of Education and Lifelong Learning Committee
  • Lead of ESDN Public Health Committee
  • Μembers of ESDN Primary Care Committee
  • Μembers of ESDN Obesity Committee

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση με καταληκτική ημερομηνία το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου.

Όσοι χρειάζονται επιστολή σύστασης να επικοινωνήσουν με τον Κανελλάκη Σπύρο στα τηλ. 2111830565, 6945438264 και στο info@ed-de.gr 
έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης θα βρείτε στα επισυνημμένα έγγραφα.

Call for nomination for membership of Education and Lifelong Learning Committee Oct_2016

Call for Nominations of Chairperson ELLLC_2016

Call for nomination for ESDN Obesity committee - deadline 10 December 2016

Call for nomination for ESDN Primary Care committee 261016

Έντυπο αίτησης

Σχετικά Κείμενα: