Παρέμβαση ΕΔΔΕ για τη λειτουργία Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος

Παρέμβαση ΕΔΔΕ για τη λειτουργία Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος

Ημερ/νία : 14/5/2015

Αρ. Πρωτ.: 687

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος».

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Λάβαμε γνώση της κοινής υπουργικής απόφασης για την ανάθεση σε ΟΤΑ της λειτουργίας Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος. Στις δομές αυτές θα φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας 6−16 ετών, ηλικιωμένοι και ενήλικοι με αναπηρίες.

Στην απόφαση αυτή δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για την στελέχωση των δομών αυτών με επιστήμονες Διαιτολόγους Διατροφολόγους ενώ αντίθετα υπάρχει ανάθεση ευθύνης για τον σχεδιασμό του διαιτολογίου στον Διαχειριστή, τον Ιατρό και τον Συντονιστή της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης.

Σας θυμίζουμε ότι τόσο τα ΠΔ 311/1997 (ΦΕΚ Α΄ 221) και ΠΔ 78/1989 (ΦΕΚ Α΄ 36) των Διαιτολόγων Διατροφολόγων προβλέπουν ότι οι Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι μπορούν να καταρτίζουν γενικά και ειδικά διαιτολόγια και να επιβλέπουν την εφαρμογή τους όπως επίσης και ότι μπορούν να εργαστούν σε παιδικές κατασκηνώσεις και κατασκηνώσεις υπερηλίκων. Στην περιγραφή δε των καθηκόντων του αναφέρεται ότι σαν αντικείμενο εργασίας έχουν : "...κατάρτιση προγράμματος προμηθειών, κατάρτιση μενού ή εβδομαδιαίου διαιτολογίου, παρακολούθηση εφαρμογών και αξιολόγηση αποτελεσμάτων."

Επιπλέον όπως πολύ καλά γνωρίζετε πρόσφατα εκδόθηκε το ΠΔ 133/2014 (ΦΕΚ Α΄ 213) το οποίο ρυθμίζει τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου και προβλέπει ότι για την άσκησή του απαιτείται έκδοση βεβαίωσης επάρκειας.

Θεωρούμε αναγκαία την τροποποίηση της Υπ. Απόφασης ώστε να προβλέπεται η στελέχωσή της με Διαιτολόγο Διατροφολόγο κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ειδικότερα προτείνουμε τις παρακάτω προσθήκες τροποποιήσεις:

άρθρο 4, παράγραφος 8

«Το Διαιτολόγιο καθορίζεται μετά από συνεργασία Συντονιστή, Γιατρού και Διαχειριστή. Εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης. Λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις ειδικής διατροφής κατασκηνωτών για λόγους υγείας ή θρησκευτικούς.» να τροποποιηθεί σε

«Το Διαιτολόγιο καθορίζεται μετά από συνεργασία Συντονιστή, Γιατρού, Διαιτολόγου και Διαχειριστή. Εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης. Λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις ειδικής διατροφής κατασκηνωτών για λόγους υγείας ή θρησκευτικούς.»

άρθρο 4 παράγραφος 9

«Η προετοιμασία των κατάλληλων γευμάτων και ροφημάτων σε σκεύη και χώρους καθαρούς και η διανομή τους σε προκαθορισμένες ώρες βάσει του ωρολογίου καθημερινού προγράμματος της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης είναι ευθύνη του μάγειρα και του βοηθού του.» να τροποποιηθεί σε

«Η προετοιμασία των κατάλληλων γευμάτων και ροφημάτων σε σκεύη και χώρους καθαρούς και η διανομή τους σε προκαθορισμένες ώρες βάσει του ωρολογίου καθημερινού προγράμματος της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης είναι ευθύνη του μάγειρα, του βοηθού του και του Διαιτολόγου.»

άρθρο 7 Προσωπικό

Να προστεθεί η ειδικότητα του Διαιτολόγου Διατροφολόγου

άρθρο 9 Προσόντα λοιπού προσωπικού

Να προστεθεί η παράγραφος

«Ο Διαιτολόγος της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης.»

Με δεδομένη την κλιμακούμενη ανεργία και υποαπασχόληση των Διαιτολόγων Διατροφολόγων της χώρας αλλά και την εγγύτητα της κατασκηνωτικής περιόδου, σας παρακαλούμε όπως ΑΜΕΣΑ προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις έτσι ώστε και να αποκατασταθεί το επιστημονικά και νομικά ορθό αλλά και να δώσετε μία μικρή αλλά σημαντική στους καιρούς που ζούμε διέξοδο απασχόλησης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O                                   Η

            ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. Σπυρίδων Κανελλάκης            Παπαδοπούλου Ελπίδα

Σχετικά Κείμενα: