ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΩΣ «ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ»

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΩΣ «ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ»

EDDE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΩΣ «ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ»

Οριστικό τέλος βάζει το Υπουργείο Υγείας στη χρήση του όρου «ιατρείο παχυσαρκίας» από ιατρούς οι οποίοι παρέχουν παράνομα και παράτυπα διαιτολογικές υπηρεσίες. Η ΕΔΔΕ εντοπίζοντας το πρόβλημα, έστειλε σχετικό ερώτημα προς την Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με έγγραφό της προς την ΕΔΔΕ και με κοινοποίηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποφαίνεται ότι ο όρος «ιατρείο παχυσαρκίας» αντίκειται στο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία των ιατρείων, ελλείψει σχετικής ιατρικής ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001 για τη «Λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (αρθρο 11 παρ. 1, περ ε), για κάθε παροχή υπηρεσίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ορίζεται , ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις. Κάθε δε ιατρείο λειτουργεί υποχρεωτικά από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι στην Υπουργική Απόφαση Υ7/1162/1995 (ΦΕΚ τ.Β’ 265/1995) και στην με αριθμό 7 απόφαση της 112ης Ολομέλειας/16.02.1995 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, στις οποίες ορίστηκαν με ακρίβεια οι ιατρικές (κλινικές και εργαστηριακές) ειδικότητες, που δύνανται να ασκούν οι ιατροί (π.χ. καρδιολογία, ορθοπεδική κ.λπ.), απουσιάζει η ειδικότητα της παχυσαρκίας ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που παραπέμπει στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ή στην παροχή διαιτολογικών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ΠΔ 133/2014 (ΦΕΚ Α΄213 01-10-2014) το επάγγελμα ασκείται αποκλειστικά από τους πτυχιούχους των Τμημάτων των αντίστοιχων Σχολών Διαιτολογίας Διατροφής και για την άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου –Διατροφολόγου απαιτείται η λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, ως προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκησή του, αποκλείοντας έτσι πρόσωπα που ασκούν παράνομα διαιτολογικές πράξεις χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Ελληνική Πολιτεία έχει θέσει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διαιτολόγου διατροφολόγου, αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διαιτολογου Διατροφολόγου. Η παροχή διαιτολογικών υπηρεσιών από ιατρούς, οι οποίοι μάλιστα προβάλλουν και διαφημίζουν την ιατρική ιδιότητα στο κοινό, προκειμένου να περιβάλλουν με «ιδιαίτερο κύρος» την παροχή δίαιτας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σε μια περίοδο που ο «κομπογιανιτισμός» και η επίκληση ιδιοτήτων επαγγελματιών υγείας (πχ ιατρός διαιτολόγος φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος κλπ) έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, η ΕΔΔΕ συνιστά στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε πρακτικές προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας χωρίς τα νόμιμα και ουσιαστικά προς τούτο προσόντα. Επίσης καλούμε την Πολιτεία και τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες, να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες με αυστηρότητα και τον ιατρικό κόσμο να απομονώσει τα «περιστατικά» αυτά.

Καλούμε τους Πολίτες πριν δεχτούν υπηρεσίες Υγείας από τον οποιοδήποτε, να ζητούν να δουν όλα εκείνα τα νομιμοποιητικά στοιχεία όπως πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

27 20 ερώτημα ιατρεια παχυσαρκίας Page 1

27 20 ερώτημα ιατρεια παχυσαρκίας Page 2

 

εικόνα Viber 2020 06 22 17 57 35

 

Σχετικά Κείμενα: