Παράδοση υλικού στον ξενώνα της ΑΡΣΙΣ

Παράδοση υλικού στον ξενώνα της ΑΡΣΙΣ

 Οι εκπρόωποι της ΕΔΔΕ δεσμεύτηκαν προς τους εκπροσώπους της ΜΚΟ ότι θα συνεργαστούν μαζί τους σε ζητήματα που αφορούν την διατροφή και την πληροφόρηση των προσφύγων μεταναστάνων σε ζητήματα που αφορούν την διατροφή τους και την ελληνική πραγματικότητα.

drasi 1

Σχετικά Κείμενα: