Παγκόσμια μέρα Διατροφής 2017

Παγκόσμια μέρα Διατροφής 2017

Το 2015 υπήρξαν 224 εκατομμύρια μετανάστες που μετακινήθηκαν σε διαφορετικές χώρες από αυτή την καταγωγή τους και το 2013 υπερτριπλάσιοι σχεδόν (764 εκατομμύρια) εσωτερικοί μετανάστες, που μετακινήθηκαν εντός των συνόρων της χώρας τους αναζητώντας μια καλύτερη τύχη.
Το 1/3 από τους διεθνείς μετανάστες ήταν ηλικίας 15-34 ετών και το 75% περίπου προέρχονταν από αγροτικές περιοχές.

Τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν ότι οι μετανάστες συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομία της χώρας τους με τα χρηματικά εμβάσματα που στέλνουν πίσω στις οικογένειές τους.

Όλα τα παραπάνω θυμίζουν συνθήκες και καταστάσεις που έχουμε ζήσει και εμείς στην μεταπολεμική Ελλάδα, με την μετακίνηση ενός σημαντικού ποσοστού του Ελληνικού πληθυσμού προς διάφορες κατευθύνσεις στο εξωτερικού αλλά και με σημαντική εσωτερική μετανάστευση προς τα αστικά κέντρα.

Στους σημερινούς καιρούς το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι αρκετά πιο σύνθετο και πολύπλοκο. Η μετανάστευση σαν διαδικασία αποτελεί πολλές φορές μια δυνατότητα ανάπτυξης και επανασχεδιασμού της οικονομίας που δέχεται τους μετανάστες. Αρκεί να υπάρχουν οι προϋποθέσεις και οι όροι για αν γίνει αυτό.

Ο FAO εργάζεται προς τη κατεύθυνση δημιουργίας υποδομών, όρων και προϋποθέσεων ανάπτυξης που θα επιτρέψει την επαρκή και ασφαλή παραγωγή τροφής, επιτρέποντας τη δημιουργία συνθηκών ορθολογικής ανάπτυξης. Η ύπαρξη ενός πλήθους προϋποθέσεων θα δημιουργήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η εσωτερική και διεθνής μετανάστευση θα είναι μια ευκαιρία για καλύτερη εργασία και όχι για επιβίωση, η ροή των μεταναστών θα είναι με όρους και συνθήκες ικανές να επιτρέψουν την αφομοίωσή τους στο σημείο προορισμού. Με αυτό το τρόπο η ελεγχόμενη μετακίνηση πληθυσμών θα αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξη και οικονομικής ανασυγκρότησης των αναπτυσσόμενων χωρών χωρίς να προκαλούνται επισιτιστικές κρίσεις και συνθήκες λοιμού.

Η σημερινή Παγκόσμια Μέρα Διατροφής -Επισιτισμού έρχεται να θυμίσει σε όλους ότι η μετανάστευση όταν προκύπτει από έλλειψη τροφής οδηγεί σε ακραίες κοινωνικές, πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Η εξάλειψη της πείνας, της ακραίας φτώχειας και των κοινωνικών αντιθέσεων, περνάει μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, από την εξασφάλιση ποιοτικής τροφής σε επαρκείς ποσότητες. Οι τοπικές οικονομίες, όταν παράγουν με ασφαλείς μεθόδους και σεβόμενες το περιβάλλον αλλά και τις ευρύτερες πλουτοπαραγωγικές πηγές, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης αλλά και ένα ασφαλές περιβάλλον για τον ευρύτερο πληθυσμό.

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ

Σχετικά Κείμενα: