Ερμηνευτική εγκύκλιος για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

Ερμηνευτική εγκύκλιος για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

Ημερ/νία : 13/1/2016
Αρ. Πρωτ.: 2

Προς:
1. Γενική Διέυθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας
2. Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας
Αριστοτέλους 17, ΤΚ 10433, Αθήνα

ΘΕΜΑ: « Ζητήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του ΠΔ 133/2014 Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου − Διατροφολόγου ».

Σε συνέχεια προηγούμενης μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας θέσουμε υπ' όψιν σειρά ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του ΠΔ 133/2014 Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

Τα ζητήματα αυτά αφορούν:

1. Την μορφή διατύπωσης της χορηγούμενης βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες στις διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

Είχαμε και στο παρελθόν διατυπώσει τον έντονο προβληματισμό μας σχετικά με τις σημαντικές αποκλίσεις που παρουσιάζουν οι βεβαιώσεις άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγων Διατροφολόγων από την μορφολογία που προβλέπει το ΠΔ 133/2014.
Ειδικότερα με το υπ.αριθμ. πρωτ. 520/5-11-2014 Τοποθέτηση ΕΔΔΕ στο θέμα της Βεβαίωσης / Άδειας άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου είχαμε έγκαιρα ζητήσει από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας να επιληφθεί του θέματος της μορφής της Βεβαίωσης διαπιστώνοντας τις πρώτες αποκλίσεις. (Συν 1)

Ατυχώς και σε αντίθεση με τα αναγραφόμενα στο ΠΔ 133/2014, η Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας, μετά από ερωτήματα Υπηρεσιών των Περιφερειών εξέδωσε το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4β/Γ.Π.οικ.6543/21-01-2015 έγγραφο που προέβλεπε μια διαφορετική μορφολογία στις Βεβαιώσεις επικαλούμενη τροποποιήσεις στο γενικό σχέδιο εγγράφων. (Συν 2)

Το έγγραφο αυτό όχι μόνο δεν έλυσε τα προβλήματα αλλά αντίθετα δημιούργησε περισσότερα και σοβαρότερα.

Επανήλθαμε εκ νέου με επιστολή μας προς τις υπηρεσίες σας με το έγγραφό μας υπ.αριθμ.πρωτ. 694/24-6-2015 με θέμα: «Ενιαία μορφή Βεβαιώσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου» (Συν 3) στο οποίο εντοπίζαμε τις νέες και σημαντικότερες αποκλίσεις προειδοποιώντας για τα σοβαρά ζητήματα νομιμότητας που προκύπτουν. Προχωρούσαμε δε και σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα αποκαθιστούσαν τα σοβαρά ζητήματα νομιμότητας που υπάρχουν πλέον από τις παράτυπες ΑΚΥΡΕΣ βεβαιώσεις. Στο έγγραφο αυτό δεν έχουμε πάρει ακόμα καμία απάντηση.

Έχουμε διαπιστώσει πλέον ότι οι βεβαιώσεις που εκδίδονται παρουσιάζουν μια σημαντική διαφοροποίηση και ανομοιομορφία που πολλές φορές όμως οδηγεί σε έκδοση παράτυπων και άκυρων βεβαιώσεων. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν βεβαιώσεις που αναφέρουν το πρόθεμα ΠΕ ή ΤΕ δίπλα στο διαιτολόγος διατροφολόγος (Περιφέρεια Κρήτης – Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Περιφέρεια Θεσσαλίας - Μαγνησία) ή την αναφορά σε Διαιτολόγος Διατροφολόγος κλάδος ΠΕ (Περιφέρεια Πελοποννήσου – Λακωνία) και που έρχεται σε αντίθεση με το ΠΔ 133/2014 αλλά και το σχετικό έγγραφο του Υπ. Υγείας με αριθμό πρωτοκόλλου Γ4β/Γ.Π.οικ.6543/21-01-2015.

Σε άλλες περιπτώσεις (Περιφέρεια Θεσσαλίας – Τρίκαλα) η Βεβαίωση αναγράφει «Διαιτολόγος» μόνο και όχι «Διαιτολόγος – Διατροφολόγος».

Οι συγκεκριμένες διαφορετικές από το υπόλοιπο σύνολο βεβαιώσεις (με τις μικρές ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις), είναι ΑΚΥΡΕΣ καθώς δεν εναρμονίζονται με το ΠΔ 133/2014 και μελλοντικά μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία των κατόχων τους.

Χαρακτηριστικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις περιπτώσεις μετακίνησης του κατόχου σε άλλη χώρα μέλος της ΕΕ ή εκτός αυτής όπου το συνοδευτικό έγγραφο της βεβαίωσης θα έχει διαφορετική μορφή και έννοια από αυτό άλλων αποφοίτων της ίδια σχολής ή ακόμα και την περίπτωση απόρριψης αίτησης συμμετοχής σε διαγωνισμό ή διαδικασία πρόσληψης.

Θεωρούμε αναγκαία την εκ νέου διατύπωση της ερμηνευτικής σας εγκυκλίου σύμφωνα με το υπ. αριθ. πρωτοκόλλου 520/5-11-2015 έγγραφό μας. Επιπλέον ζητάμε ρητά να αναφερθεί σε αυτή ότι οι βεβαιώσεις θα πρέπει να καταλήγουν στο Διαιτολόγος - Διατροφολόγος χωρίς αναφορά σε ΤΕ ή ΠΕ ή όποιο άλλο πρόσθετο.

Τέλος θα θέλαμε από εσάς να ζητηθεί από τις διευθύνσεις που έχουν εκδώσει βεβαιώσεις με λάθος διατύπωση (αναφορά σε ΤΕ ή ΠΕ) να προβούν ΑΜΕΣΑ σε ανάκλησή τους και αντικατάστασή τους με νέες, με τη σωστή διατύπωση.
Επίσης θα θέλαμε οι βεβαιώσεις αυτές να κοινοποιούνται και στην ΕΔΔΕ με σκοπό τον εντοπισμό παράτυπων και παράνομων δραστηριοτήτων τρίτων.

2.Την απουσία κυρώσεων σε όσους δεν έχουν Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγου διατροφολόγου.

Με βάση το ΠΔ 133/2014 έχουμε προχωρήσει σε σειρά καταγγελιών προς Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας για άτομα ή και επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες δίαιτας και διατροφής που περιγράφονται στα νομοθετικά κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Διαιτολόγων Διατροφολόγων ΑΤΕΙ και ΑΕΙ. Οι υπηρεσίες όμως ουσιαστικά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα περισσότερο από το να προχωρήσουν σε ένα εντοπισμό απουσίας δικαιολογητικών ή εγγράφων. Οι εντοπισμένες παρατυπίες και παρανομίες παραμένουν ουσιαστικά ατιμώρητες και οι παραβάτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία συνεχίζουν, μερικές φορές και απροκάλυπτα, την παράνομή τους δραστηριότητα.
Θεωρούμε επιβεβλημένη την θεσμοθέτηση πλαισίου κυρώσεων για τους παραβάτες.

3. Περιγραφή – ορισμός της διαιτολογικής πράξης.

Σε συνάφεια με το παραπάνω θεωρούμε επιβεβλημένη την λεπτομερή περιγραφή της διαιτολογικής πράξης έτσι ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας. Μέχρι σήμερα αρκετές ελεγκτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν την αναφορά στο ΠΔ 133/2014 «Οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και έχουν λάβει τη σχετική βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τα καθορισθέντα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από τα Π.Δ. 311/1997 (ΦΕΚ Α΄ 221) και Π.Δ. 78/1989 (ΦΕΚ Α΄ 36).» που όμως κρίνουμε ότι δεν αποτελεί επαρκή τεκμηρίωση.

4. Διαδικασία απόκτησης Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος μετά το πέρας των προθεσμιών που προβλέπονται στο ΠΔ 133/2014.

Στο άρθρο 4, Μεταβατικές διατάξεις αναφέρεται ότι : «Οι κάτοχοι Πτυχίου..., οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, υποχρεούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος να εφοδιαστούν με την προβλεπόμενη βεβαίωση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.»
Θεωρούμε αναγκαία την έγκαιρη ανακοίνωση των διαδικασιών απόκτησης βεβαίωσης μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού ορίου.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και συνεργασία για τη διευθέτηση των ανωτέρω θεμάτων.

 

Την ερμηνευτική εγκύκλιο μπορείτε να την δείτε εδώ

 

Σχετικά Κείμενα: