Επέκταση ευεργετικών διατάξεων άρθρου 15 του νόμου 2290/2001

Επέκταση ευεργετικών διατάξεων άρθρου 15 του νόμου 2290/2001

EDDE

Το ΔΣ στις 14/12/2016 προέβη την παρακάτω παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας.

Όποιοι συνάδελφοι επιθυμούν να υπαχθούν σε αυτή τη ρύθμιση να επικοινωνήσουν με το ΔΣ της ΕΔΔΕ

 

Κύριε Υπουργέ

Η Ελληνική Πολιτεία διαχρονικά με μια σειρά διατάξεων και νομοθετημάτων, έχει δείξει τη φροντίδα της για άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας που λόγω της πάθησης τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση εργασίας αλλά και διατήρησης της.

Ένα από αυτά τα ευεργετικά για τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας νομοθετήματα, είναι και το άρθρο 15 του νόμου 2290/2001 και οι μετέπειτα βελτιώσεις του (αρ.29 Νόμου 3599/2007 ΦΕΚ Α 176/1.8.2007, αρ.7 παρ1. Νόμου 3627/2007 ΦΕΚ Α 292/24.12.2007, άρ. 6 Νόμου 4118/2013 ΦΕΚ Α 32/6.2.2013) προβλέπει ότι ...

”1. Ιατροί ειδικευόμενοι και οδοντίατροι, που πάσχουν από :

α) ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, ως πολυμεταγγιζόμενα άτομα, β) δρέπανο και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, με συχνές νοσηλείες ανά έτος για κρίσεις και επιπλοκές από τη νόσο,

γ) συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία), μεταγγιζόμενοι με παράγωγα αίματος και δ) ενεργό κυστική νόσο....

...μπορούν να ζητήσουν το διορισμό τους σε προσωρινές και προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητάς τους, που συνιστώνται με την απόφαση διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ....”

Με τις μεταγενέστερες βελτιώσεις της ευεργετικής αυτής ρύθμισης έχουν προστεθεί οι παρακάτω παθήσεις:

ε) αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια πρακτική κώφωση στ) τύφλωση ζ) μυοκαρδιοπάθεια

η) η νόσος του ινσουλινοεξαρτώμενου διαβήτη τύπου 1.

Στη συνέχεια με μεταγενέστερη τροποποίηση το ευεργέτημα επεκτείνεται και σε άλλες ειδικότητες και συγκεκριμένα:

1. "Ιατροί ειδικευόμενοι και οδοντίατροι, καθώς και απόφοιτοι όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΤΕΕ των ειδικοτήτων νοσηλευτών, τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων, κοινωνικών λειτουργών, φυσικοθεραπευτών, φαρμακοποιών, ψυχολόγων και βιολόγων που πάσχουν από: ..."

Ατυχώς κε Υπουργέ στην τελευταία διεύρυνση των κατηγοριών παραλείπεται ονομαστική αναφορά στην ειδικότητα των Διαιτολόγων - Διατροφολόγων, μολονότι είναι επίσης απόφοιτοι Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας οι οποίοι ασκούν επάγγελμα που συναρτάται άμεσα με την ιατρική φροντίδα και τις παρεχόμενες από το δημόσιο νοσοκομείο υπηρεσίες. Λόγω της φύσεως του επαγγέλματός μας ως επαγγέλματος υγείας αλλά και του γεγονότος ότι είναι το μόνο το οποίο δε μνημονεύεται στην εν λόγω διάταξη, πιθανολογούμε ότι η παράλειψη αυτή οφείλεται σε παραδρομή, πράγμα σύνηθες σε νομοθετήματα που υφίστανται σειρά τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ακόμα και αν ήθελε υποτεθεί ότι η βούληση του νομοθέτη ήταν να μη συμπεριληφθεί η ειδικότητά μας, πρόκειται για αστοχία, καθώς αφενός μεν αυτή ανήκει αναμφίβολα στα επαγγέλματα υγείας, αφετέρου δε οι πάσχοντες συνάδελφοί μας δε διαφοροποιούνται σε τίποτα από τους πάσχοντες από τα συγκεκριμένα νοσήματα που ασκούν τα λοιπά επαγγέλματα υγείας, αλλά έχουν τις ίδιες ιδιαιτερότητες και συνακόλουθα δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας, τις οποίες ο νομοθέτης ορθώς αντιμετώπισε με την ανάλογη ευαισθησία. Είναι επομένως ανεπιεικές να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης και να αποκλείονται από την ευεργετική ρύθμιση που επιφυλάσσεται σε όλους τους άλλους.

Και στη δική μας ειδικότητα των Διαιτολόγων - Διατροφολόγων υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις συναδέλφων που πάσχουν από τα προβλήματα υγείας, τα οποία μνημονεύονται στο άρθρο 15 του νόμου 2290/2001 και τις μετέπειτα βελτιώσεις του. Οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις είναι ευτυχώς ελάχιστες στον αριθμό. Κρίναμε ωστόσο ότι για λόγους αρχής είναι δέον να σας απευθύνουμε το δίκαιο αίτημά μας να υπαχθεί ρητά και η δική μας ειδικότητα στη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Γνωρίζουμε την ευαισθησία που σας διακρίνει στα ζητήματα των πασχόντων από σοβαρά προβλήματα υγείας και αισιοδοξούμε ότι θα δείτε θετικά το αίτημα μας να συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο άρθρο και η ειδικότητα των Διαιτολόγων Διατροφολόγων, καθώς πρόκειται για ένα επάγγελμα υγείας όπως τα λοιπά τα οποία μνημονεύονται ρητά στην ανωτέρω ευεργετική ρύθμιση.

Ευελπιστούμε για άμεσες ενέργειές σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχετικά Κείμενα: