Δημοσίευση ΦΕΚ για Παράταση ημερομηνίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος

Δημοσίευση ΦΕΚ για Παράταση ημερομηνίας για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος

EDDE

 

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το Νόμο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Νόμος 4486/2017.)

Στο άρθρο 46 βρίσκεται η τροποποίηση του ΠΔ 133/2014 που δίνει παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος για όλους όσους είχαν πάρει πτυχίο πρίν το 10/2016 και δεν είχαν βγάλει μέχρι τότε την προβλεπόμενη άδεια.

tropopoiisi NOMOS 4486

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

  • δύο φωτογραφίες
  • δύο φωτοτυπίες πτυχίου
  • δύο φωτοτυπιες ταυτότητας
  • Αντίγραφο ποινικού μητρώου (το αναζητά εσωτερικά η υπηρεσία μόνη της)
  • Παράβολο χαρτοσήμου από ΔΟΥ 29,35 ΕΥΡΩ 
  • Παράβολο δημοσίου ταμείου 7,63 ΕΥΡΩ.

Μπορείτε να βρείτε το ΦΕΚ εδώ

Σχετικά Κείμενα: