ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -16/10 : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -16/10 : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Επισιτισμού είναι ‘Κοινωνική πρόνοια και γεωργία: Παραβιάζοντας τον φαύλο κύκλο της φτώχειας στις αγροτικές περιοχές’. Στόχος είναι η πραγματοποίηση προγραμμάτων που παρέχουν οικονομική ή άλλη μορφή στήριξης σε αδύναμους οικονομικά ανθρώπους, προκειμένου να ενισχυθεί το εισόδημα, οι ικανότητες και τα δικαιώματα τους.Τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας χρηματοδοτούνται συνήθως από εργοδότες, εργαζόμενους αλλά και το εκάστοτε κράτος.

Η δράση της κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνει τη διανομή μετρητών ή κουπονιών σε ευπαθείς οικογένειες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το δικαίωμα αυτό διασφαλίζεται με ειδικές προυποθέσεις (εκπαίδευση των παιδιών). Η σχολική σίτιση είναι μια μορφή κοινωνικής πρόνοιας που αποσκοπεί στην βελτίωση της διατροφής των παιδιών αλλά και της ικανότητας τους να πραγματοποιούν πιο υγιεινές επιλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις το γεύμα που προσφέρεται στα παιδιά αγοράζεται από τοπικές παραγωγές, κάτι το οποίο ενισχύει το εισόδημα των αγροτών. Άλλα προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται είναι η παροχή ασφάλειας για την υγεία αλλά και η παροχή επιδομάτων ανεργίας. Όταν τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας είναι σε θέση να παρέχουν ένα τακτικό και αξιόπιστο εισόδημα, τότε αυτόματα προσφέρουν ασφάλεια στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη με αποτέλεσμα να παρατηρούνται περισσότερες επενδύσεις και κατά συνέπεια βελτίωση του εισοδήματος τους. Με αυτόν τον τρόπο για παράδειγμα, παρεμποδίζεται η στρατηγική της πώλησης περιουσιακών στοιχείων ή της εγκατάλειψης του σχολείου από τα παιδιά λόγω οικονομικών προβλημάτων.

Πάνω από το 75% των απόρων παγκοσμίως ζουν σε αγροτικές περιοχές, καθιστώντας την γεωργία άκρως σημαντική για την επιβίωση τους. Ωστόσο, οι περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις (π.χ. περιορισμένη πρόσβαση σε μέσα παραγωγής) που καθιστούν δύσκολη την εκμετάλλευση της γεωργίας. Τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας μπορούν να αυξήσουν το εισοδήμα των γεωργών, και να ενισχύσουν την απόδοση των καλλιεργειών και της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας.

Χάρη στα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας βοηθήθηκαν 150 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Πιο συγκεριμένα, το πρόγραμμα EthiopianProductiveSafetyNetProgramme (PSNP) στην Αιθιοπία παρέχει έμμισθη απασχόληση και χρησιμοποιεί αυτή την εργασία για την οικοδόμηση της κοινότητας. Το πρόγραμμα βοηθά περίπου 7,5εκατομμύρια ανθρώπους και  μείωσε το ποσοστό της φτώχειας σε εθνικό επίπεδο κατά περίπου 2%.  Στο Μεξικό το πρόγραμμα  ProgramadeEducación , SaludyAlimentación παρέχει εισόδημα σε μητέρες που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας στις αγροτικές περιοχές . Σήμερα , το πρόγραμμα αυτό ενισχύει περίπου 32.900.000 άτομα ενώ η φτώχεια μειώθηκε κατά περίπου 10%.

Τα θετικά αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών σε πολλές χώρες, έχουν δώσει ώθηση σε μια επαναξιολόγηση του ρόλου της κοινωνικής πρόνοιας στην καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας.

                                                                                                Εκ μέρους της επιτροπής τύπου

                                                                                                                  Ξένος Κωνσταντίνος

                                                                                                                Κανελλάκης Σπυρίδων 

Σχετικά Κείμενα: