Ανακοίνωση Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδας αναφορικά με την ορθή άσκηση επαγγέλματος και την δεοντολογική επαγγελματική πρακτική

Ανακοίνωση Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδας αναφορικά με την ορθή άσκηση επαγγέλματος και την δεοντολογική επαγγελματική πρακτική

EDDE

Ανακοίνωση Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδας αναφορικά με την ορθή άσκηση επαγγέλματος και την δεοντολογική επαγγελματική πρακτική.

Ο καθορισμός των προϋποθέσεων απόκτησης βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος με το ΠΔ 133/2014, αποτέλεσε μια κορυφαία στιγμή για το επάγγελμα αλλά και για την κοινότητα των Διαιτολόγων Διατροφολόγων στην Ελλάδα.

Με αυτό, έγινε εφικτή, η χάραξη μιας διακριτής διαχωριστικής γραμμής ανάμεσα σε αυτούς που δικαιούνται και νομιμοποιούνται να φέρουν το τίτλο και να ασκούν το επάγγελμα του Διαιτολόγου Διατροφολόγου και σε αυτούς που παράνομα και καταχρηστικά ασκούσαν μέχρι τότε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου.

Η εφαρμογή του ΠΔ 133/2014 άμεσα έφερε θετικά αποτελέσματα. Πλήθος καταγγελιών και αναφορών μας απέκτησε νομική βάση και οδήγησε πολλούς παρανομούντες σε συμμόρφωση είτε μέσα από την διακοπή της δραστηριότητάς τους είτε μέσα από την νομιμοποίηση με πρόσληψη και απασχόληση πτυχιούχου Διαιτολόγου Διατροφολόγου με Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.

Κάποιοι που επιδεικτικά αγνόησαν την νομοθεσία κάθισαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου και άλλοι οδεύουν προς αυτό, μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος. Οι πρώτες καταδίκες είναι γεγονός, ενώ οι αναφορές στις Εισαγγελικές αρχές πλέον γίνονται και από τις ελεγκτικές αρχές.

Κάτω από αυτό το καθεστώς πίεσης και ελέγχου παρατηρήθηκαν συμπεριφορές, που στη ουσία, καταργούν το νόημα της ισχύουσας νομοθεσίας. Εικονικές προσλήψεις, ελαστικά ωράρια που νομιμοποιούν εικονικά τη λειτουργία αλλά πρακτικά επιτρέπουν στον παρανομούντα να συνεχίζει τη παράτυπη δράση του, απευθείας προτάσεις για «ενοικίαση» πτυχίων και αδειών και κάθε άλλο τρόπο που σαν τελικό στόχο έχει την αδειοδότηση μιας επιχείρησης χωρίς όμως την ουσιαστική διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Πρέπει να σταθούμε στο θετικό σημείο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Πτυχιούχων Διαιτολόγων Διατροφολόγων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις, τις αρνήθηκαν και τις κατάγγειλαν στην ΕΔΔΕ, κινητοποιώντας έτσι το μηχανισμό αναφορών στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας.

Δυστυχώς, σε ελάχιστες περιπτώσεις, έχουν καταγραφεί και αποδειχτεί με ατράνταχτα στοιχεία, αντιδεοντολογικές συμπεριφορές από Διαιτολόγους Διατροφολόγους που θίγουν και την αξιοπιστία του κλάδου και υπονομεύουν την νομιμότητα αλλά το βασικότερο θέτουν (πιθανά) με την συνενοχή τους σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία και την Ασφάλεια των πολιτών.

Αυτές τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου Διαιτολόγοι Διατροφολόγοι , με τον μανδύα των όρων της ελεύθερης αγοράς εργασίας , εκχωρούν την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, νομιμοποιώντας την παράνομη λειτουργία τρίτων, η ΕΔΔΕ θα τις αποκαλύψει στους συναδέλφους και σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή, ζητώντας τον εξονυχιστικό έλεγχο. Και θα τις διαχειριστεί όπως τον κάθε ένα που παράνομα και καταχρηστικά ασκεί τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Διαιτολόγων Διατροφολόγων.

Γιατί για εμάς, αλλά και τον κάθε ένα πτυχιούχο Διαιτολόγο Διατροφολόγο η υπόθεση της ορθής άσκησης του επαγγέλματος δεν είναι μόνο θέμα προάσπισης επαγγελματικών δικαιωμάτων αλλά και διαφύλαξης της Δημόσια Υγείας.

Απευθυνόμαστε σε όλους όσους συνειδητά παρανομούν ή εν γνώσει τους δεν ασκούν ορθά το επάγγελμα ή έχουν εκχωρήσει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Διαιτολόγου Διατροφολόγου σε τρίτους μη ειδικούς, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επανέλθουν στο δρόμο της νομιμότητας και της επαγγελματικής και επιστημονικής ευθύνης.

Θα είμαστε αμείλικτοι απέναντί τους. Όπως τους πρέπει και όπως τους αρμόζει.

Εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου

Ο                                            Ο

Πρόεδρος                               Γραμματέας


Σπυρίδων Κανελλάκης                 Βασίλειος Τσιρώνης

 

Σχετικά Κείμενα: