Ανακοίνωση ΕΔΔΕ για "μη-διαιτολόγους" και παραπλανητικούς προσδιορισμούς

Ανακοίνωση ΕΔΔΕ για

EDDE

Ανακοίνωση ΕΔΔΕ

Με αφορμή πρόσφατα επαναλαμβανόμενα και πολλαπλασιαζόμενα περιστατικά παραπλάνησης και εξαπάτησης του κοινού, από δήθεν-ειδικούς και δήθεν-διαιτολόγους, η ΕΔΔΕ ενημερώνει τους Πολίτες:

Το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου είναι νομοθετικά ρυθμισμένο με το ΠΔ 133/2014.

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από κανέναν, που δεν έχει από το νόμο την προβλεπόμενη Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Δικαίωμα απόκτησης αυτής έχουν μόνο οι απόφοιτοι Τμημάτων Διατροφής & Διαιτολογίας και όσοι έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική επάρκεια, πιστοποιημένη από τα αρμόδια όργανα.

Φοιτητές, απόφοιτοι ΙΕΚ, Ιατροί Παθολόγοι ή άλλων ειδικοτήτων, Γυμναστές, ή παραϊατρικά επαγγέλματα με μεταπτυχιακό στη Διατροφή, δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου αλλά ούτε και να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο αυτόν.

Επίσης εστιάζουμε την προσοχή των Πολιτών σε παραπλανητικούς τίτλους, όπως Health Coach, Wellness Coach, Personal Trainer, Sports Specialist Nutritionist, Wellness Influencer, Healthy Living Influencer, κ.α., που δεν ανταποκρίνονται σε καμία αναγνωρισμένη επαγγελματική ιδιότητα. Η παρακολούθηση ολιγοήμερων σεμιναρίων ή ημερίδων δεν αποτελεί εξειδίκευση, ούτε και αποδίδει επαγγελματική ιδιότητα.

Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι μέχρι σήμερα, δεν υφίστανται εξειδικεύσεις για το επάγγελμα του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου και η χρήση ειδικοτήτων δίπλα από το Διαιτολόγος-Διατροφολόγος είναι παραπλανητική και αποτελεί αυθαίρετο αυτοπροσδιορισμό όταν αυτός δεν συνυπάρχει με σαφή επαγγελματική συναφή ενασχόληση (πχ Κλινικός Διαιτολόγος για τους εργαζόμενους στα Δημόσια Νοσοκομεία).

Καλούμε τους Πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε προβολές και κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατόμων που αυτοαποκαλούνται "ειδικοί" σε θέματα Διατροφής. Η ΕΔΔΕ στα πλαίσια της διαφύλαξης και της προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, αλλά και της προστασίας των Πολιτών, έχει οδηγήσει στη Δικαιοσύνη με καταδικαστικές αποφάσεις παραβάτες της νομοθεσίας.

Και θα συνεχίσει να το κάνει.

εδδε απατεώνες

Σχετικά Κείμενα: