Ανακοίνωση ΔΣ ΕΔΔΕ για τις προσφερόμενες εκπαιδεύσεις στο αντικείμενο της Διατροφής Διαιτολογίας

Ανακοίνωση ΔΣ ΕΔΔΕ για τις προσφερόμενες εκπαιδεύσεις στο αντικείμενο της Διατροφής Διαιτολογίας

EDDE

Με αφορμή τις πρόσφατες τηλεοπτικές διαφημίσεις, καταχωρήσεις στον έντυπο αλλά και ηλεκτρονικό τύπο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες αλλά και τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν μελλοντικά να συμμετέχουν σε προσφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα διατροφής διαιτολογίας, από ιδιωτικούς φορείς, τα παρακάτω:

  1. Η άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου Διατροφολόγου στη χώρα μας, προϋποθέτει την απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος όπως αυτή ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 133/2014.
  2. Η απόκτηση πτυχίου ή βεβαίωσης σπουδών από ιδρύματα που δεν αναγράφονται στο ΠΔ 133/2014, δεν οδηγούν σε απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου. Υπενθυμίζουμε ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΔ είναι τα παρακάτω:
    • Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
    • Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
    • Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης (Παράρτημα Σητείας)
    • Τμήματος Διατροφής – Διαιτολογίας του ΑΤΕΙ Λάρισας (Παράρτημα Καρδίτσας)

Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν πτυχίο της αλλοδαπής που είναι ισότιμο και αντίστοιχο προς τα παραπάνω ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Οδηγία 2005/36/ΕΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε στους εν δυνάμει συναδέλφους Διαιτολόγους Διατροφολόγους των παραπάνω Ιδιωτικών Ιδρυμάτων, ότι η άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΧΩΡΙΣ την προαπαιτούμενη Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ, αποτελεί ΑΥΤΑΠΑΓΓΕΛΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε πολυδύναμα κέντρα ή διαιτολογικές μονάδες και με την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματός τους νομιμοποιείται η λειτουργία της επιχείρησης, ότι η απασχόλησή τους αυτή θα πρέπει να είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ και όχι ΕΙΚΟΝΙΚΗ καθώς επίσης και μέσα στα χρονικά όρια απασχόλησης που προβλέπεται από την σχέση εργασίας που έχουν ή την σύμβαση έργου που έχουν συνάψει.

Με αίσθημα ευθύνης προς την υγεία των πολιτών, αλλά και την τήρηση της ηθικής, τυχόν αποκλίσεις στα παραπάνω ή εικονικές απασχολήσεις (ενοικίαση πτυχίου), θα καταγγέλλονται άμεσα στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά και σε κάθε Δημόσια Αρχή που περιφρουρεί την Δημόσια Υγεία.

Σχετικά Κείμενα: