Ανακοίνωση ΔΣ ΕΔΔΕ για την ανακοίνωση του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών.

Ανακοίνωση ΔΣ ΕΔΔΕ για την ανακοίνωση του νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών.

Ο νέος πρότυπος κανονισμός αναφέρει ότι και ο Διαιτολόγος συμπληρωματικά εφόσον υπηρετεί στο παιδικό σταθμό έχει άποψη για τη διαμόρφωση του προγράμματος φαγητού (άρθρο 11, παράγραφος 2).

Στα ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες προσωπικού (άρθρο 13, παράγραφο 9) υπάρχει μια εκτενής περιγραφή των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του διαιτολόγου μέσα στο παιδικό σταθμό υιοθετώντας τις προτάσεις της ΕΔΔΕ.

Η ικανοποίησή μας για την αποδοχή του αιτήματός μας για ένταξη στο δυναμικό των παιδικών σταθμών αλλά και η απόδοση ευρύτατων αρμοδιοτήτων στο διαιτολόγο διατροφολόγο, μετριάζεται σημαντικά από το γεγονός ότι η ένταξη μας δεν είναι υποχρεωτική.

Είναι άδικη και χωρίς υπερβολή ατελής η μη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής απασχόλησης διαιτολόγου στις δομές των παιδικών σταθμών. Την ίδια ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες αναγνωρίζουν, μέσα από τις διευρυμένες αρμοδιότητες που μας αποδίδονται, τη σπουδαιότητα και την στρατηγικής σημασία συμμετοχή μας στη λειτουργία του σταθμού.

Κατανοούμε ότι μέσα στα στενά οικονομικά πλαίσια της λειτουργίας ενός παιδικού σταθμού η πρόσληψη ενός διαιτολόγου μπορεί να φαντάζει σαν ένα ακόμα έξοδο που θα επιβαρύνει παραπέρα τους προϋπολογισμούς των δομών αυτών. Όμως τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που προκύπτουν μέσα από την επιστημονική δράση και λειτουργία των διαιτολόγων δεν έχουν εκτιμηθεί και δεν έχουν (διαχρονικά) κατανοηθεί από την Ελληνική Πολιτεία και τη Δημόσια Διοίκηση.

Η επιδημία της παιδικής παχυσαρκίας αλλά και τα προβλήματα που έχει φέρει η οικονομική κρίση στην Ελληνική οικογένεια, θα μπορούσαν να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν εν τη γενέσει τους στο οικογενειακό περιβάλλον.

Η επιμόρφωση των γονέων, στα πρώτα βήματα της ζωής των παιδιών, τότε που αρχίζουν να διαμορφώνονται οι πρώτες διατροφικές συμπεριφορές, αποδεδειγμένα βοηθά στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας αλλά και συμβάλλει αποφασιστικά στην θεμελίωση θετικών διατροφικών συνηθειών.

Είναι καιρός να λειτουργήσει η Πολιτεία προληπτικά και όχι να τρέχει πίσω από το πρόβλημα αναζητώντας μια λύση.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτή τη κατεύθυνση, επικοινωνώντας τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Ξέρουμε καλά ότι αυτό είναι δύσκολο και επίπονο. Όμως, όπως καταφέραμε με επιχειρήματα να αλλάξει το παλιό θεσμικό πλαίσιο, έτσι θα καταφέρουμε να διαφοροποιηθεί και η προοπτική μέσα από την οποία λειτουργεί η Ελληνική Πολιτεία για την διατροφή και τη πρόληψη υγείας.

Κρατάμε τα όποια θετικά στοιχεία της απόφασης και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την επίτευξη των στόχων μας.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

Σχετικά Κείμενα: