Μέλος ΕΔΔΕ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΚΑΚΗ (Phd)

Εκπαίδευση

Αρ. Μητρώου Μέλους ΕΔΔΕ : 09-043

Ατομικά Στοιχεία

  • Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • Επώνυμο: ΜΑΡΚΑΚΗ
  • Πατρώνυμο: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Εκπαίδευσης / Εργασίας

  • Ίδρυμα: ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
  • Επίπεδο Σπουδών: Phd
  • Έτος Αποφοίτησης: 1984
  • Τίτλος Εργασίας: Εκπαίδευση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Επικοινωνία με Μέλος

Κοινοποίηση Σελίδας