Έκκληση υποστήριξης από τους Γάλλους συναδέλφους

Έκκληση υποστήριξης από τους Γάλλους συναδέλφους

Άλλα επαγγέλματα υγείας στην περίοδο αυτών των 60 χρόνων έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τα προγράμματα κατάρτισής τους.

Ο Σύλλογος των Γάλλων Διαιτολόγος Διατροφολόγων (AFDN) ζητά τώρα από τους πολίτες και τους διαιτολόγους σε όλη την Ευρώπη να υποστηρίξουν την προσπάθειά τους για αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους υπογράφοντας το αίτημα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των διαιτολόγων στη Γαλλία.

Διαβάστε το κείμενο της αίτησης.

Υπογράψτε ηλεκτρονικά την αίτηση 

Σχετικά Κείμενα: