Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014 00:00

Η EFSA επαναξιολογεί την εκτίμηση πρόσληψης και την προσωρινή τιμή ADI για τη χρωστική Ε110 (Κίτρινο Sunset FCF) ως πρόσθετο τροφίμων

efet

Τα πρόσθετα τροφίμων (χρωστικές, γλυκαντικές ύλες και άλλα πρόσθετα πλην των χρωστικών και γλυκαντικών), τα οποία έχουν λάβει έγκριση για χρήση σε τρόφιμα πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2009 υπόκειται σε πρόγραμμα λεπτομερούς επαναξιολόγησης από την EFSA σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται και προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 257/2010 της Επιτροπής.

Τα νέα πρόσθετα τροφίμων για χρήση στα τρόφιμα αξιολογούνται επίσης από την EFSA σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων. Τα εγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης τους σε τρόφιμα αναφέρονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναξιολόγησης, η EFSA προχώρησε στην έκδοση γνωμοδότησης ως προς την επαναξιολόγηση της λεπτομερούς εκτίμησης πρόσληψης της χρωστικής Ε110 (Κίτρινο Sunset FCF) καθώς και στον καθορισμό της Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης (ADI) που είχε αρχικά καθοριστεί στα 1 mg/kg σ.β./ημέρα ως προσωρινή τιμή (στην έλλειψη δεδομένων).

Σύμφωνα με τη νέα γνωμοδότηση της EFSA και την αξιολόγηση των νέων συμπληρωματικών τοξικολογικών δεδομένων όπως αυτά είχαν αρχικά απαιτηθεί, η τιμή της Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης (ADI) για τη χρωστική Ε110 καθορίστηκε στα 4 mg/kg σ.β./ημέρα. Παράλληλα στη νέα γνωμοδότηση της η EFSA εκτίμησε ότι η συνολική πρόσληψη της χρωστικής Ε110 μέσω της χρήσης της στα τρόφιμα αναμένεται να είναι σε επίπεδα χαμηλότερα σε σχέση με την τιμή της ADI για όλες τις ηλικιακές πληθυσμιακές ομάδες, επομένως δεν τίθεται ανησυχία ως προς την ασφάλεια του προσθέτου.

Περισσότερα δεδομένα μπορείτε να αναζητήσετε στη γνωμοδότηση της EFSA που έχει εκδοθεί στις 15 Ιουλίου 2014 και είναι διαθέσιμη στον κάτωθι υπερσύνδεσμο.

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3765.htm 

Read 1935 times

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Δημοσθενόπουλος Χάρης

Γραμματέας: Τσιρώνης Βασιλης

Ταμίας: Τσιούδας Θανάσης

Μέλη:

Μανωλαράκης Μανώλης
Υδραίος Γιάννης
Ζουμπανέας Ευάγγελος

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση