Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014 00:00

Δημόσια διαβούλευση επί του εγγράφου συζήτησης «Μετασχηματισμός προς μία ανοικτού χαρακτήρα EFSA»

efet

Η EFSA έχει αναρτήσει προς δημόσια διαβούλευση ένα έγγραφο συζήτησης με τίτλο «Μετασχηματισμός προς μία ανοικτού χαρακτήρα EFSA». Ο στόχος του εγγράφου είναι η συλλογή σχολίων και απόψεων από κάθε ενδιαφερόμενο που θα συμβάλουν στη συγγραφή ενός εγγράφου πολιτικής σχετικά με τον Ανοικτό χαρακτήρα και τη Διαφάνεια στην EFSA.

Το έγγραφο συζήτησης προτείνει ένα θεωρητικό πλαίσιο, μία μεθοδολογία βήμα-προς-βήμα και ένα σχέδιο για τον μετασχηματισμό της EFSA σε έναν οργανισμό επιστήμης ανοικτού χαρακτήρα εντός των προσεχών πέντε ετών. Η πρωτοβουλία για μία ανοικτού χαρακτήρα EFSA στοχεύει στο να διερευνήσει πως η EFSA μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες της κοινωνίας ως οργανισμός για την εκτίμηση της επικινδυνότητας που λειτουργεί στα πλαίσια του συστήματος ασφάλειας τροφίμων στην Ε.Ε. Στοχεύει επίσης στην κατανόηση των επιπτώσεων στη δομή αυτής που θα μπορούσαν να έχουν η αύξηση του ανοικτού χαρακτήρα και της διαφάνειας.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν εγγράφως τα σχόλιά τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2014, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα και κάνοντας αναφορά στην παράγραφο ή την ενότητα του προς διαβούλευση κειμένου. Η EFSA δε θα κάνει δεκτά σχόλια που έχουν υποβληθεί με άλλο μέσο, είναι σε διαφορετική μορφή ή έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα, καθώς και σχόλια που δεν αφορούν στο περιεχόμενο του προς διαβούλευση κειμένου, περιέχουν καταγγελίες έναντι οργανισμών ή προσώπων, περιέχουν άσχετες ή προσβλητικές δηλώσεις ή υλικό ή αφορούν σε θέματα που είναι εκτός του πεδίου δραστηριότητας της EFSA.

Η EFSA θα εξετάσει όλα τα σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα υποβληθούν σύμφωνα με παραπάνω κριτήρια. Τα συναφή με το αντικείμενο σχόλια θα ληφθούν υπόψη από την EFSA.

 

Όλα τα σχόλια που θα υποβληθούν θα δημοσιευτούν. Όσα σχόλια υποβληθούν από φυσικά πρόσωπα δρώντας ως τέτοια, θα δημοσιευτούν ανώνυμα. Τα σχόλια που θα υποβληθούν επίσημα εκ μέρους οργανισμών θα δημοσιευτούν με το όνομα του οργανισμού που τα υπέβαλε.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/140717.htm 

Ο ΕΦΕΤ είναι το Εστιακό Σημείο της EFSA στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά, ο ΕΦΕΤ υποστηρίζει την επιστημονική συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ Ελληνικών φορέων και της EFSA ή/και φορέων από τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τον ρόλο του Εστιακού Σημείου υπάρχουν στη διεύθυνση:
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/efet/efsa/focal_point 

 

Read 1300 times

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Δημοσθενόπουλος Χάρης

Γραμματέας: Τσιρώνης Βασιλης

Ταμίας: Τσιούδας Θανάσης

Μέλη:

Μανωλαράκης Μανώλης
Υδραίος Γιάννης
Ζουμπανέας Ευάγγελος

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση