WFD2020 BannerWeb 530x290 EN

Η πανδημία του covid 19 έφερε στην επιφάνεια ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται με τη διατροφή, την επάρκεια παραγωγής τροφίμων, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και τους παραγωγούς.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, αποτέλεσμα της πανδημίας, πλήττει όλες τις επιχειρήσεις σε κάθε οικονομικό τομέα αλλά ιδιαίτερα τους οικονομικά ευάλωτους και ασθενείς καλλιεργητές γης και παραγωγούς τροφίμων ειδικότερα στις φτωχότερες χώρες. Ειδικότερα στην Ελλάδα γίναμε μάρτυρες παραγωγών που δεν μπορούσαν να συλλέξουν τη σοδειά και να την διακινήσουν προς τη κατανάλωση.

Μπορεί στο πέρασμα του χρόνου να έχουμε καταφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο να παράξουμε αρκετά τρόφιμα έτσι ώστε να υποστηρίξουμε τη διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού, όμως η κατανομή της τροφής και η διάθεσή της προς τον πληθυσμό δεν είναι πάντοτε η σωστή και η πρέπουσα.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα υποανάπτυκτες / αναπτυσσόμενες χώρες και τις ανεπτυγμένες οικονομικά είναι ορατή και καταγεγραμμένη.

Από την μία υπάρχει αβεβαιότητα, ελλείψεις, προβλήματα στη παραγωγή και αστάθεια στην επάρκεια τροφής. Από την άλλη υπάρχει υπερκατανάλωση, σπατάλη τροφής και παχυσαρκία.

Όσο ο καιρός περνάει και η παγκόσμια κοινότητα ανακάμπτει από την πανδημία του covid19 γίνεται όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη για επανεκκίνηση και επανασχεδιασμό τον γραμμών παραγωγής τροφής και των διαδικασιών διάθεσης της.

Είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε προς το μέλλον, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών και των υποσιτισμένων πληθυσμών.

Είναι επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερη διάχυση της τεχνολογίας προς τους καλλιεργητές και τους παραγωγούς της τροφής. Μέσα από τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας αλλά και μέσα από την ανάπτυξη μεθόδων προειδοποίησης για πιθανές φυσικές καταστροφές, κάνοντας εφικτή τη μείωση απώλειας τροφής κατά τα στάδια της παραγωγής.

Θα πρέπει οι κυβερνήσεις να αντλήσουν δεδομένα και να τα επεξεργαστούν με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Για να μπορέσουν να προγραμματίσουν και να προσανατολίσουν προς πιο παραγωγικές καλλιέργειες γης μειώνοντας την σπατάλη σε φυσικούς πόρους.

Η τεχνολογία μπορεί να μας έφερε όλους πιο κοντά και να μας έδωσε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε πιο άμεσα, όμως σήμερα η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιηθεί στοχευμένα και εντατικά για την διάχυση επιστημονικής γνώσης και πληροφορίας , με εφαρμογή νέων μεθόδων εκτίμησης και ανάλυσης με τελικό στόχο την εξάλειψη της πείνας από τον πλανήτη.

Η παγκόσμια πρόκληση για εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού είναι ακόμα εδώ και απαιτεί τη συμμετοχή και τη συνδρομή όλων.

Ο καθένας από μας μπορεί να γίνει κομμάτι αυτής της προσπάθειας και της αλλαγής για την επίτευξη αυτού του στόχου .

  • Εφαρμόζοντας σωστές διατροφικές επιλογές
  • Ακολουθώντας ορθά διατροφικά πρότυπα
  • Υποστηρίζοντας ενεργά τοπικούς παραγωγούς μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της τροφής
  • Με διατροφικές επιλογές βασιζόμενες στην εποχικότητα
  • Μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων σε ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο
  • Μηδενίζοντας τις τροφές που καταλήγουν στα σκουπίδια
  • Ασκώντας πίεση στα κέντρα αποφάσεων για διατροφικές πολιτικές προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών
  • Ζητώντας από τις κυβερνήσεις να υποστηρίξουν τους παραγωγούς τροφής και τους καλλιεργητές
  • Απαιτώντας δικαιότερη και καλύτερη αναδιανομή της παραγόμενης τροφής

Σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο παρά ποτέ να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες και πολιτικές που σα στόχο θα έχουν όχι μόνο την καλύτερη κατανομή της τροφής αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη των παραγωγών και των εργατών της γης που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της.

Γιατί μέσα στην πανδημία, αυτοί συνέχιζαν τη προσπάθεια για παραγωγή τροφής και προώθησης της προς τους καταναλωτές. Μπορεί ολόκληρος ο πλανήτης να είχε σταματήσει να λειτουργεί όμως αυτοί συνέχιζαν μόνοι τον δικό τους αγώνα. Ας αφιερώσουμε και εμείς σε αυτούς αυτή την ημέρα.

Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο για την Παγκόσμια Μέρα Διατροφής εδώ

msd 2020 web banner header

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και ΔιαιτολογίαςτουΔιεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)σε συνεργασία με την ‘Ενωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος-Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλεί στο διαδικτυακό 13οΜακεδονικό Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας που θα πραγματοποιηθεί στις 25 με 27 Σεπτεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει διαλέξεις από διακεκριμένους επιστήμονες, συνεδρίες προφορικών ανακοινώσεων καθώς και στρογγυλές τράπεζες.

Είμαστε βέβαιοι, ότι σε συνέχεια των προηγούμενων πετυχημένων διοργανώσεων, το 13οΜακεδονικό Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολογίας θα προσελκύσει μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων και στη διαδικτυακή μορφή του, θα αναδείξει το έργο που επιτελείται και θα παρουσιάσει σύγχρονα δεδομένα από τις πρόσφατες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο www.msd2020.org

ΑΣΕΠ

 

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 8 θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων ΠΕ και ΤΕ στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας.

Η Προκήρυξη αυτή έρχεται να καλύψει ένα μέρος των απαιτήσεων σε προσωπικό Διαιτολόγων Διατροφολόγων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η πάγια θέση της ΕΔΔΕ ήταν και είναι ότι κανένας σχεδιασμός για την Δημόσια Υγεία και ειδικότερα για την Διατροφή δεν μπορεί να προχωρήσει όσο υπάρχουν σημαντικά κενά στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε ενέργεια που καλύπτει κενά σε προσωπικό Διαιτολόγων Διατροφολόγων είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

Οι θέσεις που προκηρύσονται είναι οι παρακάτω 

ΑΣΕΠ ΠΕ

ΑΣΕΠ ΤΕ

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη στον ΑΣΕΠ εδώ

layout set logo

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Υπάρχουν 21 θέσεις ΠΕ /ΤΕ

Δείτε τις θέσεις εδώ


Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες εδώ.


Προσοχή Λήγει

ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7-2020

EDDE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΩΣ «ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ»

Οριστικό τέλος βάζει το Υπουργείο Υγείας στη χρήση του όρου «ιατρείο παχυσαρκίας» από ιατρούς οι οποίοι παρέχουν παράνομα και παράτυπα διαιτολογικές υπηρεσίες. Η ΕΔΔΕ εντοπίζοντας το πρόβλημα, έστειλε σχετικό ερώτημα προς την Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με έγγραφό της προς την ΕΔΔΕ και με κοινοποίηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποφαίνεται ότι ο όρος «ιατρείο παχυσαρκίας» αντίκειται στο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία των ιατρείων, ελλείψει σχετικής ιατρικής ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001 για τη «Λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (αρθρο 11 παρ. 1, περ ε), για κάθε παροχή υπηρεσίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ορίζεται , ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις. Κάθε δε ιατρείο λειτουργεί υποχρεωτικά από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι στην Υπουργική Απόφαση Υ7/1162/1995 (ΦΕΚ τ.Β’ 265/1995) και στην με αριθμό 7 απόφαση της 112ης Ολομέλειας/16.02.1995 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, στις οποίες ορίστηκαν με ακρίβεια οι ιατρικές (κλινικές και εργαστηριακές) ειδικότητες, που δύνανται να ασκούν οι ιατροί (π.χ. καρδιολογία, ορθοπεδική κ.λπ.), απουσιάζει η ειδικότητα της παχυσαρκίας ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που παραπέμπει στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ή στην παροχή διαιτολογικών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ΠΔ 133/2014 (ΦΕΚ Α΄213 01-10-2014) το επάγγελμα ασκείται αποκλειστικά από τους πτυχιούχους των Τμημάτων των αντίστοιχων Σχολών Διαιτολογίας Διατροφής και για την άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου –Διατροφολόγου απαιτείται η λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, ως προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκησή του, αποκλείοντας έτσι πρόσωπα που ασκούν παράνομα διαιτολογικές πράξεις χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Ελληνική Πολιτεία έχει θέσει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διαιτολόγου διατροφολόγου, αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διαιτολογου Διατροφολόγου. Η παροχή διαιτολογικών υπηρεσιών από ιατρούς, οι οποίοι μάλιστα προβάλλουν και διαφημίζουν την ιατρική ιδιότητα στο κοινό, προκειμένου να περιβάλλουν με «ιδιαίτερο κύρος» την παροχή δίαιτας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σε μια περίοδο που ο «κομπογιανιτισμός» και η επίκληση ιδιοτήτων επαγγελματιών υγείας (πχ ιατρός διαιτολόγος φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος κλπ) έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, η ΕΔΔΕ συνιστά στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε πρακτικές προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας χωρίς τα νόμιμα και ουσιαστικά προς τούτο προσόντα. Επίσης καλούμε την Πολιτεία και τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες, να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες με αυστηρότητα και τον ιατρικό κόσμο να απομονώσει τα «περιστατικά» αυτά.

Καλούμε τους Πολίτες πριν δεχτούν υπηρεσίες Υγείας από τον οποιοδήποτε, να ζητούν να δουν όλα εκείνα τα νομιμοποιητικά στοιχεία όπως πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

27 20 ερώτημα ιατρεια παχυσαρκίας Page 1

27 20 ερώτημα ιατρεια παχυσαρκίας Page 2

 

εικόνα Viber 2020 06 22 17 57 35

 

EDDE

Οδηγίες Επαναλειτουργίας
Διαιτολογικών Γραφείων
κατά την Πανδημία του Covid-19

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Με αφορμή την επαναλειτουργία των διαιτολογικών γραφείων το ΔΣ της ΕΔΔΕ προχώρησε σε τυποποίηση των οδηγιών για τον τρόπο λειτουργίας τους με ασφαλή τρόπο.

Επίσης ετοίμασε έντυπο που απευθύνετε στους πελάτες σας και γνωστοποιεί μέσα από αυτό τα μέτρα που έχετε λάβει και τις διαδικασίες που ακολουθείτε κατά την λειτουργία σας με στόχο την ασφάλεια την δική σας και των επισκεπτών σας.
Σας καλούμε να το τυπώσετε και να το αναρτήσετε στη πόρτα εισόδου σας

Για το ΔΣ

anakoinosi covid19 03 05 2020

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την κοινοποίηση για την πόρτα εδώ 

Κάντε την αίτηση σας για το Voucher των 600€ εδώ

EDDE

Ημερ/νία : 07/04/2020
 
Η χώρα δοκιμάζεται από μία πανδημία η οποία δε γνωρίζουμε πότε θα λάβει τέλος. 
 
Στα πλαίσια των καινούριων δεδομένων δοκιμάζεται εκτός από την υγεία και η οικονομική ζωή της χώρας. Η ΕΔΔΕ από τη πρώτη στιγμή, πριν ακόμα την ανακοίνωση  του ΕΟΔΥ, με αίσθημα ευθύνης ενθάρρυνε τα μέλη της στο περιορισμό της εργασίας ώστε να περιορίσει τη πιθανότητα εξάπλωσης του κορονοϊού.
 
Οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι είναι από τους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν πληγεί δριμύτατα από την πανδημία.
 
Δυστυχώς, παρότι αρχικά φάνηκε η πολιτεία να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος, έπειτα από ενέργειες της ΕΔΔΕ, και ενέταξε τους διαιτολόγους- διατροφολόγους στους πληττόμενους κλάδους και τα μέτρα στήριξης που θα ελάμβαναν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με έκπληξη διαπιστώσαμε την ένταξη του κλάδου στους επιστήμονες όπου το μέτρο στήριξης θα είναι επιταγή τηλε-κατάρτισης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ εξαιρώντας μας από την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Ελπίζουμε στην άρση αυτής της απόφασης και επιπλέον ζητάμε και για τους 2 ΚΑΔ των διαιτολόγων (86.90.19.10/ 96.04.10.01): 
 
1) Την αναβολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
2) Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
3) Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.
4) Τη συνέχιση λειτουργίας μέσω τηλεδιάσκεψης.
 
Για το ΔΣ της ΕΔΔΕ

υπουργειο υγειας

Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και των κοινωνικών επαφών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου εδώ

Η

να τις κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ Μένουμε Σπίτι, μένουμε δραστήριοι,τρεφόμαστε υγιεινά

 

EDDE

Υπογράφτηκε και αναρτήθηκε η δημόσια πρόσκληση για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό, επιστημονικούς κλάδους της χώρας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλη την ανακοίνωση.

Στην σελίδα 68 γίνεται αναφορά του ΚΑΔ 86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί.

ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση

Σελίδα 1 από 21

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Γιακουμάκης Μάνος

Γραμματέας: Τσιρώνης Βασιλης

Ταμίας: Τσιούδας Θανάσης

Μέλη:

Υδραίος Γιάννης
Ζουμπανέας Ευάγγελος
Λάμπης Κωνσταντίνος

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση