ΑΣΕΠ

 

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 8 θέσεων Διαιτολόγων Διατροφολόγων ΠΕ και ΤΕ στα Δημόσια Νοσοκομεία της Χώρας.

Η Προκήρυξη αυτή έρχεται να καλύψει ένα μέρος των απαιτήσεων σε προσωπικό Διαιτολόγων Διατροφολόγων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Η πάγια θέση της ΕΔΔΕ ήταν και είναι ότι κανένας σχεδιασμός για την Δημόσια Υγεία και ειδικότερα για την Διατροφή δεν μπορεί να προχωρήσει όσο υπάρχουν σημαντικά κενά στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάθε ενέργεια που καλύπτει κενά σε προσωπικό Διαιτολόγων Διατροφολόγων είναι προς τη θετική κατεύθυνση.

Οι θέσεις που προκηρύσονται είναι οι παρακάτω 

ΑΣΕΠ ΠΕ

ΑΣΕΠ ΤΕ

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη στον ΑΣΕΠ εδώ

layout set logo

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Υπάρχουν 21 θέσεις ΠΕ /ΤΕ

Δείτε τις θέσεις εδώ


Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες εδώ.


Προσοχή Λήγει

ΔΕΥΤΕΡΑ 6-7-2020

EDDE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΩΣ «ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ»

Οριστικό τέλος βάζει το Υπουργείο Υγείας στη χρήση του όρου «ιατρείο παχυσαρκίας» από ιατρούς οι οποίοι παρέχουν παράνομα και παράτυπα διαιτολογικές υπηρεσίες. Η ΕΔΔΕ εντοπίζοντας το πρόβλημα, έστειλε σχετικό ερώτημα προς την Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με έγγραφό της προς την ΕΔΔΕ και με κοινοποίηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποφαίνεται ότι ο όρος «ιατρείο παχυσαρκίας» αντίκειται στο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία των ιατρείων, ελλείψει σχετικής ιατρικής ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΠΔ 84/2001 για τη «Λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» (αρθρο 11 παρ. 1, περ ε), για κάθε παροχή υπηρεσίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ορίζεται , ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις. Κάθε δε ιατρείο λειτουργεί υποχρεωτικά από πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Σημειώνεται ότι στην Υπουργική Απόφαση Υ7/1162/1995 (ΦΕΚ τ.Β’ 265/1995) και στην με αριθμό 7 απόφαση της 112ης Ολομέλειας/16.02.1995 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, στις οποίες ορίστηκαν με ακρίβεια οι ιατρικές (κλινικές και εργαστηριακές) ειδικότητες, που δύνανται να ασκούν οι ιατροί (π.χ. καρδιολογία, ορθοπεδική κ.λπ.), απουσιάζει η ειδικότητα της παχυσαρκίας ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που παραπέμπει στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ή στην παροχή διαιτολογικών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ΠΔ 133/2014 (ΦΕΚ Α΄213 01-10-2014) το επάγγελμα ασκείται αποκλειστικά από τους πτυχιούχους των Τμημάτων των αντίστοιχων Σχολών Διαιτολογίας Διατροφής και για την άσκηση του επαγγέλματος του Διαιτολόγου –Διατροφολόγου απαιτείται η λήψη Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, ως προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκησή του, αποκλείοντας έτσι πρόσωπα που ασκούν παράνομα διαιτολογικές πράξεις χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Ελληνική Πολιτεία έχει θέσει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη ρύθμιση του επαγγέλματος του διαιτολόγου διατροφολόγου, αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διαιτολογου Διατροφολόγου. Η παροχή διαιτολογικών υπηρεσιών από ιατρούς, οι οποίοι μάλιστα προβάλλουν και διαφημίζουν την ιατρική ιδιότητα στο κοινό, προκειμένου να περιβάλλουν με «ιδιαίτερο κύρος» την παροχή δίαιτας για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Σε μια περίοδο που ο «κομπογιανιτισμός» και η επίκληση ιδιοτήτων επαγγελματιών υγείας (πχ ιατρός διαιτολόγος φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος κλπ) έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, η ΕΔΔΕ συνιστά στο κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε πρακτικές προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας χωρίς τα νόμιμα και ουσιαστικά προς τούτο προσόντα. Επίσης καλούμε την Πολιτεία και τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφέρειες, να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες με αυστηρότητα και τον ιατρικό κόσμο να απομονώσει τα «περιστατικά» αυτά.

Καλούμε τους Πολίτες πριν δεχτούν υπηρεσίες Υγείας από τον οποιοδήποτε, να ζητούν να δουν όλα εκείνα τα νομιμοποιητικά στοιχεία όπως πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος.

27 20 ερώτημα ιατρεια παχυσαρκίας Page 1

27 20 ερώτημα ιατρεια παχυσαρκίας Page 2

 

εικόνα Viber 2020 06 22 17 57 35

 

EDDE

Οδηγίες Επαναλειτουργίας
Διαιτολογικών Γραφείων
κατά την Πανδημία του Covid-19

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Με αφορμή την επαναλειτουργία των διαιτολογικών γραφείων το ΔΣ της ΕΔΔΕ προχώρησε σε τυποποίηση των οδηγιών για τον τρόπο λειτουργίας τους με ασφαλή τρόπο.

Επίσης ετοίμασε έντυπο που απευθύνετε στους πελάτες σας και γνωστοποιεί μέσα από αυτό τα μέτρα που έχετε λάβει και τις διαδικασίες που ακολουθείτε κατά την λειτουργία σας με στόχο την ασφάλεια την δική σας και των επισκεπτών σας.
Σας καλούμε να το τυπώσετε και να το αναρτήσετε στη πόρτα εισόδου σας

Για το ΔΣ

anakoinosi covid19 03 05 2020

Μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε την κοινοποίηση για την πόρτα εδώ 

Κάντε την αίτηση σας για το Voucher των 600€ εδώ

EDDE

Ημερ/νία : 07/04/2020
 
Η χώρα δοκιμάζεται από μία πανδημία η οποία δε γνωρίζουμε πότε θα λάβει τέλος. 
 
Στα πλαίσια των καινούριων δεδομένων δοκιμάζεται εκτός από την υγεία και η οικονομική ζωή της χώρας. Η ΕΔΔΕ από τη πρώτη στιγμή, πριν ακόμα την ανακοίνωση  του ΕΟΔΥ, με αίσθημα ευθύνης ενθάρρυνε τα μέλη της στο περιορισμό της εργασίας ώστε να περιορίσει τη πιθανότητα εξάπλωσης του κορονοϊού.
 
Οι διαιτολόγοι-διατροφολόγοι είναι από τους επαγγελματικούς κλάδους που έχουν πληγεί δριμύτατα από την πανδημία.
 
Δυστυχώς, παρότι αρχικά φάνηκε η πολιτεία να αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος, έπειτα από ενέργειες της ΕΔΔΕ, και ενέταξε τους διαιτολόγους- διατροφολόγους στους πληττόμενους κλάδους και τα μέτρα στήριξης που θα ελάμβαναν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με έκπληξη διαπιστώσαμε την ένταξη του κλάδου στους επιστήμονες όπου το μέτρο στήριξης θα είναι επιταγή τηλε-κατάρτισης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ εξαιρώντας μας από την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Ελπίζουμε στην άρση αυτής της απόφασης και επιπλέον ζητάμε και για τους 2 ΚΑΔ των διαιτολόγων (86.90.19.10/ 96.04.10.01): 
 
1) Την αναβολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
2) Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.
3) Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.
4) Τη συνέχιση λειτουργίας μέσω τηλεδιάσκεψης.
 
Για το ΔΣ της ΕΔΔΕ

υπουργειο υγειας

Συστάσεις αναφορικά με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του περιορισμού της κυκλοφορίας και των κοινωνικών επαφών λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου εδώ

Η

να τις κατεβάσετε σε μορφή pdf εδώ Μένουμε Σπίτι, μένουμε δραστήριοι,τρεφόμαστε υγιεινά

 

EDDE

Υπογράφτηκε και αναρτήθηκε η δημόσια πρόσκληση για το ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για τους πληττόμενους από τον κορονοϊό, επιστημονικούς κλάδους της χώρας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλη την ανακοίνωση.

Στην σελίδα 68 γίνεται αναφορά του ΚΑΔ 86.90.19.10 Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί.

ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση

EDDE

Ανακοίνωση ΕΔΔΕ

Με αφορμή πρόσφατα επαναλαμβανόμενα και πολλαπλασιαζόμενα περιστατικά παραπλάνησης και εξαπάτησης του κοινού από δήθεν ειδικούς και δήθεν διαιτολόγους η ΕΔΔΕ ενημερώνει τους πολίτες.

Το επάγγελμα του Διαιτολόγου Διατροφολόγου είναι νομοθετικά ρυθμισμένο με το ΠΔ 133/2014.

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του τίτλου του Διαιτολόγου Διατροφολόγου από κανένα, που δεν έχει από το νόμο τη προβλεπόμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος. Πρόσβαση σε αυτή έχουν μόνο οι απόφοιτοι Τμημάτων Διατροφής Διαιτολογίας και όσοι έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική επάρκεια πιστοποιημένη από τα αρμόδια όργανα.

Φοιτητές, απόφοιτοι ΙΕΚ, Ιατροί Παθολόγοι ή άλλων ειδικοτήτων, Γυμναστές ή παραϊατρικά επαγγέλματα με μεταπτυχιακό στη Διατροφή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Διαιτολόγου Διατροφολόγου αλλά ούτε και να χρησιμοποιήσουν το τίτλο.

Επίσης εστιάζουμε τη προσοχή των πολιτών σε παραπλανητικούς τίτλους όπως Health Coach, Wellness Coach, Personal Trainer, Sports Specialist Nutritionist, Wellness Influencer, Healthy living influencer που δεν ανταποκρίνονται σε καμία αναγνωρισμένη επαγγελματική ιδιότητα. Η παρακολούθηση ολιγοήμερων σεμιναρίων ή ημερίδων δεν αποτελεί εξειδίκευση ούτε και αποδίδει επαγγελματική ιδιότητα.

Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι μέχρι σήμερα, δεν υφίστανται εξειδικεύσεις για το επάγγελμα του Διαιτολόγου Διατροφολόγου και η χρήση ειδικοτήτων δίπλα από το Διαιτολόγος Διατροφολόγος είναι παραπλανητική και αποτελεί αυθαίρετο αυτοπροσδιορισμό όταν αυτός δεν συνυπάρχει με σαφή επαγγελματική συναφή ενασχόληση (πχ Κλινικός Διαιτολόγος για τους εργαζόμενους στα Δημόσια Νοσοκομεία)

Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε προβολές και κοινοποιήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ατόμων που αυτοαποκαλούνται ειδικοί σε θέματα διατροφής. Η ΕΔΔΕ στα πλαίσια της διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας, της προαγωγής της και της προστασίας των πολιτών, έχει οδηγήσει στη Δικαιοσύνη με καταδικαστικές αποφάσεις παραβάτες της νομοθεσίας.

Και θα συνεχίσει να το κάνει.

εδδε απατεώνες

EDDE

Οδηγίες
ασφαλούς λειτουργίας διαιτολογικών γραφείων
αναφορικά με την πανδημία του COVID-19

Τηρείστε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την ατομική σας προστασία και την προστασία των διαιτώμενων σας.

Επικοινωνήστε και αποφύγετε να συναντήσετε τους διαιτώμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και υποστηρίξτε τους τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σημειώνεται ότι η ορθή́ και συστηματική́ χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού́ ατομικής προστασίας και η εφαρμογή́ της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών. Φροντίστε να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμες χαρτοπετσέτες μιας χρήσης στην τουαλέτα και διαθέσιμος κάδος απορριμμάτων.

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τις επιφάνειες με απορρυπαντικό́ και νερό́ ή με χρήση κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου). Δώστε έμφαση σε επιφάνειες που ακουμπάτε συχνά εσείς ή οι διαιτώμενοι όπως χερούλια στις πόρτες, τραπέζια, διαιτολογικό εξοπλισμό, τουαλέτα κλπ.

Φροντίστε να είναι διαθέσιμα αντισηπτικά διαλύματα ή μαντιλάκια σε όλους τους χώρους του γραφείου σας.

Αποφύγετε τη χρήση αναπνευστικών συσκευών (πχ σπειρόμετρα).

Φροντίστε να υπάρχει συνεχής και ικανοποιητικός αερισμός του διαιτολογικού γραφείου.

Αραιώστε τη συχνότητα των συνεδριών σας για να αποφύγετε συνωστισμό στο χώρο αναμονής.

Αν υποψιαστείτε ότι ο διαιτώμενος μπορεί να έχει λοίμωξη αναπνευστικού, απομονώστε τον, φορέστε μάσκα και οι δύο και ακολουθήστε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση του ύποπτου περιστατικού.

Αν αισθανθείτε οποιοδήποτε σύμπτωμα ίωσης ακυρώστε όλα τα ραντεβού σας και συμβουλευτείτε τους αρμόδιους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr

Προσοχή οι παρούσες οδηγίες παύουν να ισχύουν αν εκδοθούν νέες κατευθυντήριες από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ ή οποιονδήποτε άλλο κρατικό φορέα.

Σελίδα 1 από 21

Επικοινωνία

til τηλ: 2109966896

fax φαξ: 2111830565

email info@ed-de.gr

map  Λεβιδίου 23

       Αθήνα 10442

       Ελλάδα

ΔΣ ΕΔΔΕ

Πρόεδρος: Κανελλάκης Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Δημοσθενόπουλος Χάρης

Γραμματέας: Τσιρώνης Βασιλης

Ταμίας: Τσιούδας Θανάσης

Μέλη:

Μανωλαράκης Μανώλης
Υδραίος Γιάννης
Ζουμπανέας Ευάγγελος

Συνδεθείτε μαζί μας

Κοινωνικά δίκτυα

facebookFacebook

twitterTwitter

youtubeYoutube 

Σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η σύνδεαση