Αρθρο 30 Σφραγίδα του Συλλόγου

Αρθρο 30 Σφραγίδα του Συλλόγου

Η Σφραγίδα του Συλλόγου αποτελείται από τρεις επάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάμετρο 0,04 του μέτρου. Στο εσωτερικό του υπάρχει το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά στο επάνω μέρος οι λέξεις "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ" και στο κάτω μέρος οι λέξεις "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ". Προκειμένου για Περιφερειακό Τμήμα, η σφραγίδα συμπληρώνεται με τις λέξεις "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ......Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ".

Σχετικά Κείμενα: