Αρθρο 27 Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Αρθρο 27 Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τον αποκλεισμό και την εξαίρεση δικαστών ισχύουν κατ' αναλογία και για τα Μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Σχετικά Κείμενα: