Κοινοποίηση εγγράφων και πορίσματος ομάδας εργασίας του ΚΕΣΥ για την άδεια άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγων

Κοινοποίηση εγγράφων και πορίσματος ομάδας εργασίας του ΚΕΣΥ για την άδεια άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγων

Τα έγγραφα είναι: (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ)

  1. έγγραφο της ΕΔΔΕ προς Υπ. Υγείας με το οποίο ζητά την επανέναρξη της διαδικασίας
  2. διαβιβαστικό έγγραφο Υπουργείου Υγείας προς Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας για την συγκρότηση επιτροπής
  3. απόφαση συγκρότησης ομάδας εργασίας για τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος διαιτολόγου από το ΚΕΣΥ.
  4. Ο Νόμος που προβλέπει την άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου και την διαδικασία
  5. ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων ΤΕΙ
  6. ΠΔ επαγγελματικών δικαιωμάτων ΑΕΙ
  7. Εισήγηση σχεδίου απόφασης προέδρου ΕΔΔΕ Μανωλαράκη Μανώλη
  8. Εισήγηση σχεδίου απόφασης Προέδρου επιτροπής και εκπροσώπου Χαροκοπείου Πανεπιστημίου κ. Γιαννακούλια Μαρία
  9. Τελικό πρακτικό επιτροπής

                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                 O                                                 O

                       ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                        Μανώλης Μανωλαράκης                  Δημήτρης Μπερτζελέτος

Σχετικά Κείμενα: