Ορισμός Διαιτολόγου-Διατροφολόγου (ΕΔΔΕ)

Ο Ορισμός του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από την ΕΔΔΕ

Ως Διαιτολόγος-Διατροφολόγος στην Ελλάδα, ορίζεται ο Επαγγελματίας Υγείας με Πτυχίο Διατροφής & Διαιτολογίας από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, και κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Οι Διαιτολόγοι-Διατροφολόγοι μπορούν να συνεργάζονται με άτομα ή ομάδες πληθυσμού όλων των ηλικιών, πάντα χρησιμοποιώντας επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, για την αξιολόγηση της διατροφικής τους κατάστασης, την διάγνωση και αντιμετώπιση διατροφικών προβλημάτων, την παροχή εξειδικευμένης διαιτολογικής καθοδήγησης, αλλά και την εκπαίδευση των καταναλωτών για διατροφικά επαρκείς και υγιεινές επιλογές τροφίμων.

Να επιβεβαιώνετε πάντα, όταν επισκέπτεστε έναν Διαιτολόγο, ότι αυτός/ή είναι όντως Πτυχιούχος Διαιτολόγος και ότι έχει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος.
Αν είναι και Μέλος της ΕΔΔΕ, θα έχει και την Βεβαίωση Μέλους αλλά και την Ταυτότητα Διαιτολόγου.

Αν είναι όντως Διαιτολόγος, σίγουρα δεν θα παρεξηγηθεί, αλλά αντιθέτως, θα χαρεί να σας δείξει οτιδήποτε από τα παραπάνω (τα οποία και πιθανότατα θα βρίσκονται ούτως ή άλλως σε εμφανή σημεία στο Γραφείο του).

Η ΕΔΔΕ είναι στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Σχετικά Κείμενα: