ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για διαβούλευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για διαβούλευση

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να τοποθετηθεί προτείνοντας αλλαγές ή συμπληρώσεις στο υπάρχον κείμενο μπορεί να το κάνει με αποστολή μηνύματος το οποίο και θα δημοσιοποιηθεί.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας σας παρακαλούμε στο θέμα του μηνύματος να γράψετε την πρόταση «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ - (το όνομα σας)».

Το κείμενο θα είναι προς διαβούλευση μέχρι τις 8/4/2011

Κείμενο επιτροπής δεοντολογίας

Σχετικά Κείμενα: