Συμμετοχή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ συναδέλφων σε έρευνα

Συμμετοχή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ συναδέλφων σε έρευνα

Παρακαλώ όσοι συνάδελφοι θέλουν και μπορούν να το συμπληρώσουν, να στείλουν τις απαντήσεις στο email emmanuelle.gravoueille@chu-nantes.fr 

Οι απαντήσεις θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι το Μάρτιο.

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Salt Intake inCardiac Patients questionnaire

Σχετικά Κείμενα: