Οδηγίες για το GDPR

Οδηγίες για το GDPR

GDPR

 

ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΠΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε 

  1. Τα βασικά βήματα συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR
  2. Το πρότυπο Αρχείο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
  3. Τη πρότυπη δήλωση συναίνεσης πελάτη.

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ

Σχετικά Κείμενα: