Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας διαιτολογικών γραφείων αναφορικά με την πανδημία του COVID-19

Οδηγίες ασφαλούς λειτουργίας διαιτολογικών γραφείων αναφορικά με την πανδημία του COVID-19

EDDE

Οδηγίες
ασφαλούς λειτουργίας διαιτολογικών γραφείων
αναφορικά με την πανδημία του COVID-19

Τηρείστε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την ατομική σας προστασία και την προστασία των διαιτώμενων σας.

Επικοινωνήστε και αποφύγετε να συναντήσετε τους διαιτώμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και υποστηρίξτε τους τηλεφωνικά ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σημειώνεται ότι η ορθή́ και συστηματική́ χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού́ ατομικής προστασίας και η εφαρμογή́ της υγιεινής των χεριών είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση της διασποράς των παθογόνων μικροοργανισμών. Φροντίστε να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμες χαρτοπετσέτες μιας χρήσης στην τουαλέτα και διαθέσιμος κάδος απορριμμάτων.

Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τις επιφάνειες με απορρυπαντικό́ και νερό́ ή με χρήση κοινών απολυμαντικών (π.χ. διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου). Δώστε έμφαση σε επιφάνειες που ακουμπάτε συχνά εσείς ή οι διαιτώμενοι όπως χερούλια στις πόρτες, τραπέζια, διαιτολογικό εξοπλισμό, τουαλέτα κλπ.

Φροντίστε να είναι διαθέσιμα αντισηπτικά διαλύματα ή μαντιλάκια σε όλους τους χώρους του γραφείου σας.

Αποφύγετε τη χρήση αναπνευστικών συσκευών (πχ σπειρόμετρα).

Φροντίστε να υπάρχει συνεχής και ικανοποιητικός αερισμός του διαιτολογικού γραφείου.

Αραιώστε τη συχνότητα των συνεδριών σας για να αποφύγετε συνωστισμό στο χώρο αναμονής.

Αν υποψιαστείτε ότι ο διαιτώμενος μπορεί να έχει λοίμωξη αναπνευστικού, απομονώστε τον, φορέστε μάσκα και οι δύο και ακολουθήστε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση του ύποπτου περιστατικού.

Αν αισθανθείτε οποιοδήποτε σύμπτωμα ίωσης ακυρώστε όλα τα ραντεβού σας και συμβουλευτείτε τους αρμόδιους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr

Προσοχή οι παρούσες οδηγίες παύουν να ισχύουν αν εκδοθούν νέες κατευθυντήριες από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ ή οποιονδήποτε άλλο κρατικό φορέα.

Σχετικά Κείμενα: