Παγκόσμια μέρα Διατροφής 2014."Οικογενειακή Γεωργία : Διατρέφοντας τον κόσμο, φροντίζοντας τη γη"

Παγκόσμια μέρα Διατροφής 2014.

Φέτος η μέρα είναι αφιερωμένη στην "Οικογενειακή Γεωργία : Διατρέφοντας τον κόσμο, φροντίζοντας τη γη". Στην προσπάθεια δηλαδή αξιοποίησης της γης σε οικογενειακό επίπεδο για να επιτευχθεί επάρκεια τροφής για όλους. Ένα μοντέλο καλλιέργειας που δεν απέχει πολύ από τον παραδοσιακό τρόπο εκμετάλλευσης της γης.

Για πολλούς ίσως το θέμα να δείχνει μακρινό και μη άμεσα σχετιζόμενο με την Ελληνική πραγματικότητα. Όμως οι οικονομικές συγκυρίες και η προσπάθεια ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας είναι στενά συνυφασμένες με το φετινό θέμα εορτασμού του FAO.

Βασικός άξονας της Ελληνικής οικονομίας ήταν πάντα η γεωργία και η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Και ειδικότερα η καλλιέργεια γης σε οικογενειακή βάση. Η σημερινή εικόνα όμως είναι γερασμένη μιας και ο αγροτικός πληθυσμός ηλικιακά δεν έχει ανανεωθεί σημαντικά και οδηγείτε σε ηλικιακό μαρασμό. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να συνεχιστεί η καλλιέργεια της γης αλλά και ο εκσυγχρονισμός της καθώς και ο προσανατολισμός της προς νέες παραγωγικές και αποδοτικές κατευθύνσεις μέσα από την συνέχιση της αξιοποίησης της οικογενειακής γης. Είναι ανάγκη η νέα γενιά να μην κληρονομήσει απλά τα εδάφη αλλά να συνεχίσει την πορεία των προγόνων σε νέες πιο αποδοτικές βάσεις.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι ότι η εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου και η απομάκρυνση από τις εστίες οδηγεί σε μαρασμό την παραγωγή αγαθών. Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας μπορεί επίσης να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην αγροτική γη και οικονομία.

Είναι λοιπόν απαραίτητο η νέα γενιά να κληρονομήσει όχι μόνο την αγροτική γη αλλά και να αποκτήσει όλα αυτά τα εφόδια και γνώσεις που θα κάνουν την ενασχόληση με τη γεωργία αποδοτική και προσοδοφόρα.

Έχουμε και στο παρελθόν τονίσει ότι ο προσανατολισμός προς νέες καλλιέργειες πρέπει να συνοδευτεί και από ανάλογες κινήσεις και στην μεταποίηση και τυποποίηση. Και εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος του διαιτολόγου διατροφολόγου που θα συμβάλει στην ανάπτυξη και τεκμηρίωση αυτών των επιλογών.

Με το βλέμμα στο μέλλον και με την σκέψη στο παρελθόν ελπίζουμε ότι η Ελληνική πολιτεία θα δώσει τα μέσα στην νέα γενιά να κληρονομήσει και να εξελίξει την Ελληνική οικογενειακή καλλιέργεια γης. Να δώσει την δυνατότητα για επιστροφή στις οικογενειακές ρίζες, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος γεωργικής ανάπτυξης.

Το ΔΣ της ΕΔΔΕ

Σχετικά Κείμενα: