Ενέργειες ΕΔΔΕ προς ΕΡΤ για την εκπομπή "Στα Άκρα"

Ενέργειες ΕΔΔΕ προς ΕΡΤ για την εκπομπή

EDDE

Ημερ/νία: 28/6/2019

Αρ.Πρωτ.:33

Προς: ΕΡΤ ΑΕ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: «Παρουσία κας Πανοπούλου  στη Εκπομπή Στα Άκρα»   

Με έκπληξη παρακολουθήσαμε στην ΕΡΤ, την εκπομπή της κυρίας Φλέσσα “Στα άκρα”, η οποία είναι διαθέσιμη στο και ERT WEBTV, με καλεσμένη την κυρία Αλίκη Πανοπούλου.

Η κυρία Αλίκη Πανοπούλου αποκαλείται από την κυρία Φλέσσα ως “Σύμβουλος Διατροφής” ενώ η ίδια σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, αποδέχεται ότι διατηρεί γραφείο και διαχειρίζεται προσωπικά, περιστατικά υπέρβαρων και παχύσαρκων ανθρώπων εδώ και 30 χρόνια. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η προσέγγιση της κυρίας Πανοπούλου κινείται από διατροφική συμβουλευτική σε ψυχολογική συμβουλευτική ως ειδική χωρίς να είναι ούτε διαιτολόγος - διατροφολόγος ούτε ψυχολόγος.

Η παράνομη δραστηριότητα της κας Πανοπούλου είχε εντοπισθεί από την Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος και είχε καταγγελθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Αττικής. Το αποτέλεσμα των ενεργειών μας ήταν να επισημανθεί σε αυτή ότι για την άσκηση του επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου είναι απαραίτητη η κατοχή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Διαιτολόγου Διατροφολόγου.

Σε συνέχεια των υποδείξεων της υπηρεσίας, η κα Πανοπούλου υποχρεώθηκε να προσλάβει πτυχιούχο Διαιτολόγο Διατροφολόγο, κάτοχο της προβλεπόμενης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για να παρέχει τις Διαιτολογικές Υπηρεσίες προς τους πελάτες της επιχείρησης της. Επίσης απαγορεύτηκε σε αυτή να συνεχίσει την όποια παράνομη και παράτυπη δραστηριότητα της.

Θα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου είναι επίσης απαραίτητη η κατοχή της αντίστοιχης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Θεωρούμε ότι η πρόσκληση της κυρίας Πανοπούλου στην εκπομπή είναι δυνητικά επιζήμια για τη δημόσια υγεία και παράλληλα προσβλητική για τον κλάδο των Διαιτολόγων – Διατροφολόγων καθώς η κυρία Πανοπούλου δεν πληροί της νόμιμες προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η πολιτεία για την άσκηση του επαγγέλματος. Επιπλέον για εμάς είναι θλιβερή και επικίνδυνη η νομιμοποίηση και διαφήμισή της δια μέσου της εκπομπής.

Παρακαλούμε την ΕΡΤ και την κυρία Φλέσσα προς αποκατάσταση της αλήθειας και του κύρους του επαγγέλματος του Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

Σας καλούμε άμεσα όπως απομακρύνεται από το ERT WEBTV τη συγκεκριμένη εκπομπή.

Επιφυλασσόμαστε να χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο της εκπομπής για κάθε νόμιμη ενέργειά που θα διαφυλάσσει τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Διαιτολόγων Διατροφολόγων αλλά και θα προασπίζει τη Δημόσια Υγεία.

Για το διοικητικό συμβούλιο

                                                                                                                                             O                                              Ο

                                                                                                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Δρ. Σπυρίδων Κανελλάκης                        Τσιρώνης Βασίλης

Σχετικά Κείμενα: