Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας ΕΔΔΕ σε Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος Αγωγής Υγείας ΕΔΔΕ σε Δημοτικά Γυμνάσια Λύκεια

 

Το υπουργείο ενέκρινε την εφαρμογή του προγράμματος από όλους τους διαιτολόγους. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται, να στείλουν βιογραφικό σημείωμα με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους και την έδρα τους.

Το βιογραφικό να αποσταλούν στο email: info@ed-de.gr  με θέμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το κείμενο έγκρισης του υπουργείου μπορείτε να το βρείτε εδώ

21825 signed Page 1

21825 signed Page 2

Σχετικά Κείμενα: